www.redemptoristai.lt

Švenčiausiojo Atpirkėjo kongregacija (redemptoristai)

www.redemptoristai.lt > Articles by: admin

admin

Šarlis de Fuko ir mūsų Nepaliaujamos Pagalbos Motina

Gegužės 15 d. Vatikane popiežius Pranciškus kanonizavo 10 palaimintųjų. Tarp jų buvo Šarlis de Fuko (Charles de Foucauld) – brolis Jėzaus Karolis. „Jame galime įžvelgti mūsų laikų pranašą, mokėjusį iškelti į dienos šviesą tikėjimo esmę ir visuotinumą“, – kalbėjo Šventasis […]

Šiluvos Dievo Motinos medaliais apdovanoti tarnaujantieji ir liudijantieji savo bendruomenėse

Arkivyskupijos globėjo dienos proga Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas savo dekretais skyrė apdovanojimus aukščiausiu arkivyskupijos garbės ženklu – Šiluvos Dievo Motinos medaliu – grupei arkivyskupijos bendruomenės narių – už asmeninį liudijimą, nuoširdų tikėjimą, už uolumą atliekant įvairias tarnystes, pagalbą. Apdovanojimai, […]

Pagarba Nepaliaujamos Pagalbos Motinai

Lietuviams pagarba Jėzaus Motinai labai natūrali ir besitęsianti šimtmečius. Dažnai Marija vaizduojama su Kūdikėliu rankose. Vienas iš tokių paveikslų yra ir Nepaliaujamos Pagalbos Motina, kuri gerbiama visame pasaulyje. Įdomu pastebėti, kad Lietuvoje Nepaliaujamos Pagalbos Motinos paveikslas paplitęs jau seniai: jis […]

Kiekvieno mūsų misija kasdienybėje

„Naiviai maniau, kad per dvejus metus išmoksiu lietuviškai. Dabar dėkoju Dievui, kad bent jau suprantu kalbą – galiu klausyti išpažin- čių. Kalbu su akcentu, bet žmonės tolerantiški, man atleidžia…“ – juokėsi misionierius, rudenį pasitinkantis Lietuvoje. 2019-ųjų spalis – Misijų mėnuo. […]

Malonės laikas dabar!

Akademinės sielovados bendradarbiai kviečia: Gavėnia – malonės laikas dabar! Žengiame į Gavėnią, sustojimo bei susikaupimo laiką, skirtą parengti širdims ir protams Kristaus Prisikėlimo šventei. VDU akademinės sielovados komanda kviečia į Gavėnios katechezių ciklą, sakydama: malonės laikas – dabar! Gavėnios laiku […]