www.redemptoristai.lt

Švenčiausiojo Atpirkėjo kongregacija (redemptoristai)

Month: March 2022

Malonės laikas dabar!

Akademinės sielovados bendradarbiai kviečia: Gavėnia – malonės laikas dabar! Žengiame į Gavėnią, sustojimo bei susikaupimo laiką, skirtą parengti širdims ir protams Kristaus Prisikėlimo šventei. VDU akademinės sielovados komanda kviečia į Gavėnios katechezių ciklą, sakydama: malonės laikas – dabar! Gavėnios laiku […]