www.redemptoristai.lt

Švenčiausiojo Atpirkėjo kongregacija (redemptoristai)

Month: April 2024

Kas yra parapijos misijos ir koks jų tikslas?

Kas yra parapijos misijos ir koks jų tikslas? Misijos yra Visuotinės Bažnyčios uždavinys, kurį jai patikėjo Jėzus Kristus. Visi krikščionys yra siunčiami skelbti Gerosios Naujienos apie Dievo meilę ir išgelbėjimą Kristuje. Tačiau Bažnyčioje yra įvairių konkrečių Evangelijos skelbimo programų. Tokios […]