2023-2024 m. Pašaukimų sielovados sezonas eina link pabaigos

Kauno arkivyskupijos Pašaukimų sielovados komanda, kartu su bendradarbiais, organizuoja daug įvairių renginių ir veiklų. Redemptoristai įsitraukė į dvi veiklas:

 1. Kartu su komanda aktyviai dalyvavo septintajame Samuelio kurso sezone.
 2. Atsiliepėme į kvietimus mokyklose
 • Advento ir susikaupimo laikas kartu su Marijampolės Marijonų  ir Šv. Cecilijos gimnazijomis bei Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos bendruomene.
 • Gavėnios laike susitikome su Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos moksleiviais.
 • Balandžio 15 d.  su Pašaukimų sielovados bendradarbiais surengėme susitikimą Jonavos r. Bukonių mokykloje ir daugiafunkciniame centre
 • Balandžio 30 d. lankėmės Kauno VDU „Rasos“ gimnazijoje, kurioje susitikome su paskutinių klasių gimnazistais.
 • Kovo 4 d. Kauno Šv. Kazimiero progimnazijoje buvo minima Šv. Kazimiero vardo diena. Komanda sudalyvavo šventinėje programoje.

Šalia kitų veiklų :

 • vasario 10 d. Domeikavos parapijoje, turėjome tarnystę ALFA kurso sutvirtinamųjų Šventosios Dvasios savaitgalyje. 
 • Marijos radijuje parengėm serialo „Išrinktieji“ (The Chosen) pirmo sezono įrašus.
 • Kovo 1-3 d. Alytuje su jaunimu iš visos Lietuvos sudalyvavom Jaunimo forume. 
 • Kovo 7-11 d. Pašaukimų sielovada komanda lankėsi Slovakijoje. Kartu su Pašaukimų sielovada keliavo, kun. Peter Hertel. Bratislavos Švenčiausiojo Atpirkėjo kongregacijos (redemptoristų) vienuolyne komanda sėmėsi gerosios patirties apie pašaukimų sielovados kultūros vystymą Slovakijoje, Samuelio kurso rengimą, Dievo valios ir pašaukimo atpažinimo kursų  eigą ir įgyvendinimą, religinių renginių organizavimą, jų sklaidą ir auditorijos pritraukimą.