Pasauliui reikia vilties. Krikščioniui reikia vilties. Kiekvienam žmogui reikia vilties.
Apie Viltį šiandien ir vakar, rytoj ir visada birželio 8 dieną Jonavos Kultūros centre buvo kalbėta Vilties šventėje, kurią organizavo Jonavos šv. Jokūbo parapijos bendruomenė kartu su Misijų mokykla „Gyvybės medis“ ir kunigais redemptoristais Rastislavas Dluhý ir Peter Hertel iš Slovakijos. Pirmąjį impulsą dovanojo kun. Rastislavas su „Gyvybės medžio“ komanda: dėkingas už gyvenimą, gyvenimo džiaugsmas, ką Dievas padarė dėl mūsų, lūzeris ar mylimasis, krikšto malonė – svečiai pantonima, giesme ir liudijimais palietė susirinkusiųjų širdis. Atsinaujinimo dienoje dalyvavo Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, kvietęs burtis į jungtines pajėgas ir taip perduoti pasauliui Dievo pažadėtą Viltį. Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų kapelionato kapelionas pulkininkas leitenantas Remigijus Butkevičius kvietė diskutuoti tema “Karas: bijoti ar ruoštis?”.
Renginio metu vaikai dalyvavo Gerojo Ganytojo katechezėje, kurią vedė Alma Mickuvienė, Ukmergės katechetė. Kartu su KJC “Vartai” savanoriais vaikai keliavo Tikėjimo keilionę. Tai Marijos Montesori pedagogika paremta katechezė, skirta ugdyti įvairaus amžiaus vaikus, pradedant nuo labai ankstyvo (3 metų) amžiaus. Popiet renginio dalyviai klausėsi Arkivyskupo, ką reiškia gyventi viltimi, kaip jos neprarasti ir perduoti kitiems, ypač dar nepažinusiems Dievo, o rubrikoje “Klausk drąsiai” – nestigo klausimų nei vyskupui, nei kapelionui, nei dekanui.
Maldoje už Jonavos miestą dalyvavo Gailestingumo versmės bendruomenė, kvietusi susitaikyti su Dievu, priimti Jo teikiamą Viltį ir Malonę. Šv. Mišias aukojo visi renginyje dalyvavę kunigai ir arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, pamoksle pabrėžęs, kad
Vilties turime mokytis iš šv. Mergelės Marijos, kuri pirmoji ištarė „Taip“ . Ji buvo laisva ir todėl galėjo apsispręsti. Viltis kyla iš laisvės, o tokia laisvė dovanoja Viltį ir mums patiems, ir visam pasauliui.
RNuoširdžiai dėkojame:
Arkivyskupui Kęstučiui Kėvalui,
broliams kunigams redemptoristams Rastislavas Dluhý ir Peter Hertel,
„Gyvybės medžio“ bendruomenei ir Vaidai Kneižienei,
Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų kapelionato kapelionui pulkininkui leitenantui Remigijui Butkevičiui,
Jonavos Šv. Jokūbo parapijos klebonui kun. Virginijui Birjotui ir kun. Mantui Šideikiui,
KJC „Vartai“ savanoriams, aktyviems parapijiečiams,
Jonavos Kultūros centro direktoriui Sergejui Jefimenko ir visam kolektyvui.
Renginio akimirkas įamžino Jokūbas P.