2024 m. birželio 11 d. popiežius Pranciškus paskyrė tėvą Michaelį Brehlą CSsR, šiuo metu Kanados redemptoristų provincijos vyresnįjį,  10-uoju Pembruko vyskupijos vyskupu Kanadoje. Tėvas Michaelis Brehlas kaip generalinis vyresnysis leido Slovakijos redemptoristams atidaryti naują misijos bendruomenę Lietuvoje ir ją labai palaikė.

Tėvas Michaelis Brehlis CSsR gimė Toronte, Ontarijuje, 1955 m. sausio 7 d. Jis prisijungė prie redemptoristų 1975 m. ir įgijo filosofijos laipsnį bei magistrą Šv. Mykolo kolegijoje Toronte. 1976 m. rugpjūčio 15 d.  davė įžadus kaip redemptoristas, o kunigu buvo įšventintas 1980 m. kovo 15 d.

Redemptoristas kunigas tėvas Brehlas tarnavo parapijoje, taip pat buvo misionierius pamokslininkas bei noviciato ir Edmontono-Toronto provincijos formacijos vadovas. 2002 m. bendražygiai jį išrinko provincijos vyresniuoju, šias pareigas ėjo iki 2009 m., kai buvo išrinktas Švenčiausiojo Atpirkėjo kongregacijos Romoje generaliniu vyresniuoju. Po dviejų vadovavimo kadencijų grįžo į Torontą 2023 m. ir buvo paskirtas Šv. Patriko parapijos klebono asistentu. Šių metų pradžioje buvo išrinktas Kanados provincijos vyresniuoju, pakeisdamas tėvą Michaelį Smolinskį, kuris 2023 m. lapkritį buvo paskirtas šeštuoju Saskatūno Ukrainos katalikų eparchijos vyskupu.

Tėvo Michaelo Brehlo vyskupiškas įšventinimas ir kanoninė vyskupijos valdžia įsigalios Pembruko Šv. Kolumbkilo katedroje 2024 m. rugpjūčio 15 d., ketvirtadienį, per Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų šventę, 10 val. ryto (vietos laiku). Jis yra antrasis redemptoristas, tarnaujantis Pembruko vyskupijai, pakeisdamas savo bendražygį arkivyskupą Guyʼą Desrochersą, kuris tarnavo Pembruko vyskupijai nuo 2020 m. iki 2023 m., kai buvo paskirtas Naujajame Brunsvike, Kanadoje, Monktono arkivyskupijos arkivyskupu.

Pembruko vyskupija buvo įkurta kaip apaštališkasis vikariatas 1882 m. liepos 11 d. Po šešiolikos metų, 1898 m. gegužės 4 d., ji buvo pakelta į Pembruko vyskupiją. Jai priklauso 65 vyskupijos ir vienuolijų kunigai, 12 nuolatinių diakonų ir vienas pašvęstasis vyras bei 60 pašvęstųjų moterų. Vyskupijoje yra daugiau nei 60 000 katalikų, priklausančių 55 parapijoms ir misijoms.

Šaltinis https://www.cssr.news/2024/06/rev-fr-michael-brehl-cssr-appointed-bishop-of-the-diocese-of-pembroke-in-canada/