www.redemptoristai.lt

Švenčiausiojo Atpirkėjo kongregacija (redemptoristai)

Month: October 2023

Misijų savaitė Kristaus Prisikėlimo parapijoje Kaune

Misionieriai redemptoristai šių metų parapijų misijų sezoną Lietuvoje užbaigė spalio mėnesį Kristaus Prisikėlimo parapijoje Kaune. Be misijų pamokslų apie amžinąsias tiesas, redemptoristai misionieriai ir jų misijų pagalbininkai misionieriai pasauliečiai parengė programą jaunimui, moterims ir vyrams. Moksleiviams „Gyvybės medžio“ bendruomenės misijų […]