Misionieriai redemptoristai šių metų parapijų misijų sezoną Lietuvoje užbaigė spalio mėnesį Kristaus Prisikėlimo parapijoje Kaune. Be misijų pamokslų apie amžinąsias tiesas, redemptoristai misionieriai ir jų misijų pagalbininkai misionieriai pasauliečiai parengė programą jaunimui, moterims ir vyrams.
Moksleiviams „Gyvybės medžio“ bendruomenės misijų komanda kartu su tėvais Rastislavu Dluhý CSsR bei Peteriu Herteliu CSsR vykdė evangelizacines programas.
Pirmą kartą redemptoristai parodė 3 epizodus iš amerikiečių serialo apie Jėzų „Išrinktieji“ („The Chosen“) pirmojo sezono. Šis serialas tikintiesiems padarė labai stiprų įspūdį. Keletas jų nusprendė namuose pažiūrėti visas iki šiol rodytas serijas.
Vienas maloniausių akimirkų tėvai redemptoristai praleido parapijos kunigų brolijoje. Pažintis su ypatinga Kristaus Prisikėlimo parapijos istorija ir sielovada šiandien buvo įkvepianti ir paskatinanti patirtis.
Tėvams redemptoristams tai buvo penktosios parapijų misijos nuo jų atvykimo į Lietuvą. Šiuo metu jie planuoja 2024 m. parapijų misijas.

Daugiau www.redemptoristai.lt

PLAKATAS PDF

Šv. Juozapo bažnyčios šventoriuje pašventintas kryžius misijoms atminti

Misijų savaitės įžvalgos: kokią žinią skleidžia misionieriai?

Misijų savaitė Kėdainių Šv. Juozapo parapijoje 2024 Tema: „Laimingas žmogus, kuris Viešpačiu tiki“ Jer 17,7

Kas yra parapijos misijos ir koks jų tikslas?

Dievas kviečia į misiją kiekvieną žmogų