Lapkričio 7 d. duris atvėrė Vytauto Didžiojo universiteto Pedagogų rengimo centras. Iškilmingoje atidarymo ceremonijoje atnaujintą pastatą (K. Donelaičio g. 52) pašventino Kauno arkivyskupas emeritas Lionginas Virbalas SJ.

Pašventinimo apeigoms arkivyskupas L. Virbalas parinko ištrauką iš Evangelijos pagal Matą (Kalno pamokslo): „Jūs žemės druska. Jei druska išsidvoktų, kuo gi ją reikėtų pasūdyti? Ji niekam netinka, ir belieka ją išberti žmonėms sumindžioti. Jūs pasaulio šviesa. Neįmanoma nuslėpti miesto, kuris pastatytas ant kalno. Ir niekas nevožia indu degančio žiburio, bet jį stato į žibintuvą, kad šviestų visiems, kas yra namuose. Taip tešviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų gerus jūsų darbus ir šlovintų jūsų Tėvą danguje“ (Mt 5, 13–16). Šiais Šventojo Rašto žodžiais arkivyskupas įkvėpė centre dirbsiančius dėstytojus ir būsimus studentus, kad jie patys bei jų darbai būtų šviesa, kviečianti šlovinti Dievą. Ceremonijoje taip pat dalyvavo ir VDU sielovados bendradarbių komanda: kapelionai kunigai Rastislavas Dluhý CSsR ir  Peteris Hertelis CSsR bei koordinatorė Kristina Dapkutė.

Išklausius sveikinimo žodžius, perkirpus simbolinę atidarymo juostą ir pašventinus pastatą, atidarymo ceremonijos dalyviai buvo pakviesti pasivaikščioti bei susipažinti su atnaujintomis erdvėmis. Moderniame VDU Pedagogų rengimo centre suformuotos erdvės studentų grupiniam, individualiam darbui. Kitais metais bus atvertas Švietimo pagalbos centras su Įtraukiojo ugdymo laboratorija ir multisensoriniu kambariu, Akių judesio sekimo laboratorija, Dirbtinio intelekto ir robotikos laboratorija, skirta tyrinėti technologijų ir dirbtinio intelekto panaudojimui ankstyvajame ugdyme. Šiame pastate be VDU Švietimo akademijos taip pat yra įsikūręs Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Užsienio kalbų institutas.

VDU akademinės sielovados bendradarbių informacija 

Daugiau