Spalio 9 d. Susikaupimo diena „MEILĖS GROŽIS, atsiskleidžiantis šeimoje, pagal TOBITO knygą“ su kunigu profesoriumi Róbertu LAPKO (su vaizdo kvietimu, registracija iki spalio 8 d. 16 val.)
Paskelbta: 2021-09-27 10:47:49

Spalio 9-ąją, šeštadienį, Šeimos-Amoris laetitia metų džiaugsmą ir tematiką atlieps Susikaupimo diena „Meilės grožis, atsiskleidžiantis šeimoje, pagal Tobito knygą“ Kaune (Papilio g. 5).

Ją organizuoja VDU akademinės sielovados bendradarbiai bei Kauno arkivyskupijos kurija, bendradarbiaudami su Biblijos ir Artimųjų Rytų pasaulio studijų centru bei kunigu profesoriumi Róbertu LAPKO.

Būtina registracija, vietų skaičius ribotas, įėjimas tik su galimybių pasu. Renginyje laikomasi visų saugumo reikalavimų, privalomų pandemijos metu. Ypač kviečiamos šeimos ir visi norintieji.

Kunigas profesorius Róbertas LAPKO ilgus metus yra pasišventęs nuosekliam biblinių tekstų, vertimų ir biblinės kalbos specifiškumo tyrinėjimui. Mokslinė veikla susijusi su biblinėmis temomis, ypač su bibliniu stiliumi. Jis yra monografijos „Šeima bei santuoka Tobito knygoje: sociologiniai ir antropologiniai aspektai“ autorius. Taip pat mokslinio darbo „Senojo Testamento komentarai“, ypač Pradžios, Išėjimo knygų ir Psalmyno (51 100) komentarų, bendraautoris.

Ilgametę mokslinio darbo su senosiomis kalbomis bei bibliniais tekstais patirtį kunigas profesorius Lapko pasitelkė, įkurdamas bei vadovaudamas Biblijos ir Artimųjų Rytų pasaulio studijų centrui, kuris vykdo gausius mokslinius bei populiarinimo projektus, platesnei visuomenei padedančius suprasti senuosius biblinius tekstus.

Penkerius metus, bendradarbiaudamas su Trnavos universitetu, kunigas profesorius Róbertas LAPKO organizavo intensyvius senųjų kalbų (biblinės hebrajų bei graikų, sirų, lotynų, senosios slavų ir akadų) vasaros kursus. 1998–2001 m. dėstė biblinę hebrajų kalbą Bratislavos Comenius universitete, Šventųjų Kirilo ir Metodijaus Katalikų teologijos fakultete, o 2014–2015 m. – Prešovo universiteto Graikų katalikų teologijos fakultete. 2010–2014 m. katalikiškame Ružomberoko universitete ėjo vicerektoriaus pareigas, buvo atsakingas už tarptautinius ryšius, socialinių procesų valdymą, ugdymą bei išsamią akreditaciją. Šio universiteto Katalikų teologijos fakultete nuo 2005 m. nuolat dėstė hebrajų kalbą.

2010–2015 m. priėmė Romos popiežiškojo Laterano universteto kvietimą dėstyti biblinę hebrajų kalbą Rygos teologijos institute. Savo biblinių tekstų tyrimus pristatyti 2015 m. jį kvietė Londono universiteto Heytrop’o kolegija. Dr. R. Lapko yra Amerikos Katalikų Biblijos asociacijos narys, taip pat įvairių užsienio mokslinių žurnalų (Studia pastoralne; Biuletyn edukcji medialnej) redakcinių komisijų narys.