www.redemptoristai.lt

Švenčiausiojo Atpirkėjo kongregacija (redemptoristai)

www.redemptoristai.lt > Sielovada leidybos bei medijų pagalba

Sielovada leidybos bei medijų pagalba

Pagal mūsų įkūrėjo šv. Alfonso mintį, jog reikia atsidėti ne tik žodžio, bet ir „plunksnos“ tarnystei, siekiame likti ištikimi savajai charizmai, savo apaštalinėje veikloje vaisingai išnaudodami medijas. Prie intensyvios čekų bei slovakų redemptoristų leidybinės veiklos komunizmo laikais, prisidėjome iškart po režimo žlugimo. Nuo 1999 m. leidžiame žurnalą „Žodis tarp mūsų“, kuris tikintiesiems padeda kasdien gilinti asmeninį ryšį su Dievu. Daugeliui tinkinčiųjų, dalyvavusių misijose, tai yra po-misijinė pagalba. Be žurnalo, leidžiame knygas, kurias kruopščiai atrenkame, kad jos atitiktų mūsų viziją bei charizmą. Dalyvaudami radio ar televizijos laidose visuomet turime mintyje poreikį skelbti Gerąją Naujieną ir tarnauti Bažnyčiai. Išnaudojame ir elektrines priemones, kurios yra puiki galimybė pasiekti ieškančius.

Aplankykite mūsų leidyklos svetainę: www.smn.sk