„Laimingas žmogus, kuris Viešpačiu tiki“ Jer 17.7

Ar daug mūsų tarpe tokių šiandien? Ar lengva parodyti tą džiaugsmą ir perteikti jį kitiems?

Negaliu atsakyti tiksliai, bet Kėdainiuose Šv. Juozapo parapijoje gegužės 12-19 dienomis vykusiose misijų dienose dar kartą pati išgyvenau tą laimę būti mylima Dievo dukra.  Vedama brolių Redemptoristų kartu su   „Gyvybės medžio bendruomenės“ nariais turėjau galimybę pasidalinti tuo džiaugsmu su Kėdainiškiais.

Didelis dėkingumas Kėdainių Šv. Juozapo parapijos dekanui Žydrūnui Paulauskui už jo kvietimą, atvirumą, pasitikėjimą mūsų komanda, tarnystę mums, rūpestį parapijos žmonėmis ir begalinį troškimą, kad kuo daugiau parapijiečių pajustų Viešpaties meilę.

Tą savaitę turėjome begalę renginių: nuo kuklių susitikimų puikiose miesto erdvėse iki kelių šimtų mokinių perpildytose mokyklų salėse. Visi susitikimai labai skirtingi, bet savaip vaisingi ir svarbūs Dievo akivaizdoje. Gausus pasauliečių įsitraukimas leido pasiekti jaunųjų kėdainiškių širdis per pantomimos mini vaidinimus, giesmes ir liudijimus. Mes buvome apdovanoti giesmių pritarimais, plojimais ir laimę bei šilumą spinduliuojančiomis jų akimis. Šios misijos leido mums pasiekti daugiau nei 2000 vaikų ir jaunuolių širdžių.

Per moterų vakarą Šv. Juozapo bažnyčioje ašaros parapijiečių akyse leido suprasti, kad ne viena atpažino savo gyvenimiškas situacijas, kuriose Dievas veikė, veikia ar dar gali nuveikti kažką labai svarbaus. Kaip Dievo meilės ženklą, moterys išsinešė po rožę sau ir savo draugei ar kaimynei.

Į susitikimą tema „Gelbėtojai su Gelbėtoju“ parapijos salėje susirinko gausus būrys policijos, priešgaisrinės saugos ir krašto apsaugos pareigūnų, kuriems šis susitikimas tikimės įžiebė daugiau vilties ir prasmės jų atsakingose pareigose. Dekano Žydrūno pakviesti arbatos puodeliui turėjome progos pabendrauti ir pasidalinti žemiškais iššūkiais iškylančiais kasdienėse tarnystėse.

Žodžiais neįmanoma aprašyti kiekvieno renginio, bet labai šilti susitikimai tiek Kėdainių rajono savivaldybėje, tiek Kėdainių ligoninėje, tiek su „Lions“ klubo aktyviomis moterimis, tiek su Šv. Juozapo pastoracine taryba, tiek su jaunimu ir šeimomis.

Visa tai įmanoma tik su sustiprėjusia pasauliečių Misijų mokyklos komanda, nuostabiais naujais nariais. Ačiū broliams rademptoristams Rastislav Dluhy ir Peter Hertel už palydėjimą ir galimybę augti mums kiekvienam, vadovei Vaidai Kneižienei  už  tvirtą ranką ir vedimą. Ačiū dekanui Žydrūnui už nuostabius savo rankomis ir širdimi ruoštus patiekalus, kuriais mus stebino ne vieną vakarą. Ačiū visiems kėdainiškiams ir jų šeimoms už paprastumą ir atviras širdis.

Dėkojame Dievui, kad globojo mus ir mūsų šeimas visuose mums skirtuose išbandymuose šių misijų metu ir už visas suteiktas malones, kurias gavome dovanų.

Tegul Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčios šventoriuje atnaujintas kryžius primins kiekvienam kėdainiškiui apie mūsų bendrą laiką prie Viešpaties kojų ir kad kiekvienas galime būti priimtas į Jo begalinės meilės glėbį.

 

Gyvybės medžio narė Dalia Beigienė

Daugau:

Šv. Juozapo bažnyčios šventoriuje pašventintas kryžius misijoms atminti

Misijų savaitės įžvalgos: kokią žinią skleidžia misionieriai?

Misijų savaitė Kėdainių Šv. Juozapo parapijoje 2024 Tema: „Laimingas žmogus, kuris Viešpačiu tiki“ Jer 17,7

Misijos Ukmergėje

Misijos Elektrėnuose

Misijos Kauno arkikadedroje

Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka  Tema – „Ką verta skaityti“. Apie krikščionišką literatūrą. (Renginių salė) 

Aktualijos – parapijos Facebooke

Redemptorists of the Province of Bratislava – Prague are preaching parish missions in three countries this week

Parapijų misijos kviečia atverti širdis Dievui

Kas yra parapijos misijos ir koks jų tikslas?

Dievas kviečia į misiją kiekvieną žmogų