www.redemptoristai.lt

Švenčiausiojo Atpirkėjo kongregacija (redemptoristai)

www.redemptoristai.lt > Misijų išvykos ir dvasinės pratybos

Misijų išvykos ir dvasinės pratybos

Tėvai redemptoristai žinomi dėl savo misijinės veiklos. Kasmet Slovakijos, Čekijos bei kitų šalių parapijose vykdo misijų išvykas. Dirba trimis misijų komandomis:

T. Michalo Zamkovskio komanda
T. Ivano Flimelio komanda
Bratislavos- Puųkinovos komanda

Anksčiau dar buvo ir t. Peterio Hertelio, kuris nuo 2018m. rugsėjo darbuojasi Lietuvoje, misijų komanda bei laikas nuo laiko suburiama komanda, kuriai vadovavo t. Martinas Hukas.

2017-aisiais redemptoristų misijos turėjo ryškų marijinį atspalvį. Tai buvo susiję su Marijos apsireiškimo Fatimoje 100-mtmečiu bei Marijos Nepaliaujamos Paguodos misijų metais.

2016-aisiais buvo vykdomos misijos, pabrėžiant gailestingumą. Tai buvo susiję su popiežiaus Pranciškaus paskelbtais neeiliniais Gailestingumo metais.
Redemptoristai taip pat veda ir dvasinio atsinaujinimo renginius bei rekolekcijas, skirtas įvairioms grupėms. Tam paprastai nuomojasi patalpas Kostolna-Zarieča ir Svata Hora.