Spalio viduryje Šiluvoje įvyko paskutinis šių metų Misijų mokyklos 3M savaitgalis. Nors tai jau ketvirtoji dalyvių grupė, šių metų kursas buvo išskirtinis. Ir ne tik todėl, kad dalyviai vėl gyvai susirinko po pandemijos laikotarpio, kad jie buvo iš visų Lietuvos vyskupijų ir kad Dievas surinko pačią nuostabiausią žmonių grupę. Po ilgo laiko įvyko ir pirmosios aštuonių dienų parapijų misijos Kauno arkikatedroje bei Ukmergėje. Šiose misijose drauge su tėvais redemptoristais tarnavo ir nemažas būrys Misijų mokyklos dalyvių.

Susitikimai naujai patiriant Dievo meilę ir troškimą ja dalytis

Keturi savaitgaliai, kelionė į bendruomenę Rieka Zivota („Gyvenimo upė“) Slovakijoje ir trys misijų savaitės padėjo ir mums patiems patirti, kad esame mylimi Dievo sūnūs ir dukterys, mokė ir pačius dalytis Gerąja Naujiena. Pirmasis savaitgalis buvo skirtas kerygmos žiniai, antrasis – pažinti Šventosios Dvasios veikimui ir Jos dovanoms, trečiasis – pažinti Slovakijos misijinei bendruomenei. Kelios galimybės praktinėms misijoms atsivėrė parapijose, miesto renginiuose, šlovinimo vakaruose, mokyklose, įkalinimo įstaigoje ir pan.

Mokinystės mokytasi iš pirmosios mokinės Mergelės Marijos

Paskutinis savaitgalis spalio 14–16 d. buvo skirtas mokinystės temai. Šiam savaitgaliui buvome susirinkę Šiluvoje,  Mergelės Marijos, pirmosios mokinės ir Evangelizacijos Žvaigždės, artumojeTai laikas, kai po įvairių misijų patirčių vėl susirinkome drauge mokytis, kas maitina mokinį, – nepamiršti maldos, liturgijos, sakramentų, Biblijos, bendruomenės, dar kartą vieni kitus išgirsti ir padrąsinti, kad dar aktyviau įsitrauktume į tarnystes savo parapijose ir bendruomenėse.

Penktadienio vakarą kunigas redemptoristas Rastislavas Dluhý pakvietė visus pasigilinti, ką reiškia būti Jėzaus mokiniu. Mokymą pratęsėme pasidalijimu apie linksmiausias misijų akimirkas.

Šeštadienio rytą kunigas Artūras Kazlauskas kalbėjo apie liturgijos teologiją, simboliką ir praktiką, po pietų mokymą tęsė kunigas Peteris Hertelis, kalbėdamas apie maldą. Pavakarį skyrėme Biblijos temai. Kunigas Gintas Petkevičius mokė, kaip skaityti Bibliją, pažinti, praktinius ir istorinius aspektus. Sekmadienį dalijomės apie mūsų visų bendras patirtis, svajones ir naujas galimybes, o visą susitikimą baigėme malda Šiluvos bazilikoje.

Padėka už malones ir pagalbą

Kiekvieni metai, kiekvienas sutiktas žmogus – didelė Dievo dovana, bet šie metai tikrai buvo ypatingi Misijų mokyklai. Nuoširdžiai dėkojame visiems prisidėjusiems – komandai, tėvams redemptoristams, Slovakijos bendruomenėms Rieka Zivota ir Calvarijai, Colinui Symecui ir Renewal Ministries už paramą. Visos komandos vardu nuoširdžiai dėkojame Dievui už surinktus žmones ir už visas patirtas malones, taip pat vyskupams, kunigams, kurie prisidėjo ir padėjo misijų metu, ir visiems lydėjusiems mus ir mūsų misijas malda.

Praėjus 2022 metams, galime pasidžiaugti, kad norinčių į šių metų mokyklą buvo daugiau, nei galėjome priimti. Drauge su komanda susirinko daugiau kaip keturiasdešimt dalyvių, o dalis baigusiųjų mokyklą dar aktyviau įsitraukė į įvairias tarnystes Bažnyčioje. Dėkojame Dievui ir visiems dalyvavusiems drauge.

Kitų metų kursas

2023 metų pradžioje bus paskelbta Misijų mokyklos naujų susitikimų programa. Norinčius dalyvauti kviečiame rezervuoti šias datas ir laukti išsamesnės informacijos: 2023 m. vasario 10–12; kovo 17–19; gegužės 4–8; spalio 13–15 ir pasirinktinai Misijų savaitės birželio 20–24 d. Kaune, gegužės 15–22 d. arba gegužės 28–birželio 4 d.

2022 metų Misijų mokyklos 3M dalyvių liudijimai, ką davė laikas kartu

Misijų mokykloje atradau tvirtesnį tikėjimą, pasitikėjimą, atvirumą, drąsą ir daug žmonių su atviromis širdimis. Supratau, kad su Jėzumi eiti drauge yra iššūkis, bet eidamas pajaučiu, kaip Jis mane lydi, suklupus padeda atsistoti ir eiti toliau. (Ramūnas)

Ateidama į Misijų mokyklą neįsivaizdavau, kas manęs laukia. Tačiau tai, kad Jėzus mėgsta nuotykius, pasitvirtino su kaupu. Sutikti žmonės, paskaitos, Šventosios Dvasios veikimas, drąsa išdrįsti skelbti Dievo meilę… Geroji naujiena man buvo tai, kad ,,aš nesu baimės vergas“, „aš esu Dievo vaikas“. Esu dėkinga visai Misijų mokyklos komandai už šiuos mokymus (Vilma).

Skaitau tuos pilnus meilės ir malonės liudijimus ir suprantu, kad turiu pasisakyti. Pirmiausia dėkoju, kad viena mūsų parapijietė jau seniai, kai pirmaisiais metais dalyvavo MM, vis dalijosi ir galiausiai pastūmėjo dalyvauti programoje. Esu laiminga, pažinusi tiek nuostabių, dieviška meile apdovanotų žmonių. Bet jaučiu, kad per kitas savo „gyvenimo misijas“, kurios dubliavosi laike su MM, ne viską patyriau, daug praleidau… Čia kaip senais laikais mokykloje, kai palikdavo antrus metus kurso kartoti … Norėčiau kartoti kursą, jei tik leis… Giliai širdy jaučiu, kad turiu sekti paskui Jėzų su Jo sekėjais ir dalytis Jo meile ir malonėmis. Telaimina Jus ir saugo. (Vida)

Man misijos ir dalyvavimas Misijų mokykloje buvo naujas atradimas, naujas supratimas apie krikščionybę, naujas žvilgsnis į tikinčius žmones, kad jie yra linksmi ir pilni gyvenimo, kad Bažnyčioje galima atrasti daug gerų dalykų. Tai pakeitė ir mane. Tikrai nuoširdžiai kviečiu visus, jei norite pokyčių gyvenime, dalyvauti Misijų mokykloje, kad paskui galėtume įsitraukti į misijas ir savo parapijose kiekvieną dieną. Tai keičia gyvenimą. (Kęstutis)

Dievo meilė, artuma, šlovinimas, malda, dėkingumas, parama, išpažinimai… Tai pirmiausia man yra MM. Bet siela alkana, nes pasibaigus metams tokioje kelionėje jau ir vėl norisi viską patirti iš naujo… Ačiū, kad savo tarnyste, atsidavimu, šventumu ir mums leidote labiau prisiliesti prie to, kas šventa… Ačiū mokyklos branduoliui už išmintį ir įkvėpimą įsiklausyti, ką Dievas nori mums pasakyti ir kur vesti… Ačiū visai komandai už visų dalykų apgalvojimą iki mažiausių smulkmenų ir kartu bendras patirtis bendrystėje… Ir ačiū visai grupei. Buvote ne tik bendrakeleiviai, bet tapote ir draugais! (Rūta)

Ką man davė MM? Kai buvau mažas ir riedėdavo ašaros, jos būdavo skausmo, nuoskaudos, širdgėlos ašaros. Kai sutikau savo gyvenime Jėzų, jos virto džiaugsmo ašaromis. Kai atėjau į MM, ašaros riedėjo iš dėkingumo. Čia sutikau tiek malonės paliestų žmonių, tokį atsidavimą tarnystei, – tai pavadinčiau meile, kuri besąlyginė, tokia, kuria spinduliavo Jėzus. Čia MM jos apsčiai visiems. Čia Jėzus ir Šventoji Dvasia kuria, dalija, myli, brangina, ramina ir laimina mus ir per mus. Misijų mokykloje išgyveni palaimą, malonę ir meilę, kuriais dalytis tau suteikiami visi įrankiai, atrandi savo Būties įprasminimą ir išsineši Bendrystę su MM dalyviais, komanda, Kūrėju, Jo Sūnumi Jėzumi ir Šventąja Dvasia. Ačiū jums. (Edvinas)

Išgyvenu daugybę susitikimų su Juo, su savimi ir su kitais… Nuostabų nuotykį, kuris vis dar tęsiasi. Baltą popieriaus lapą su nuoširdžiais jūsų visų palinkėjimais ir padrąsinimais, vis dar kabantį ant šaldytuvo ir labai padedantį sunkiais momentais. Begalinį dėkingumą už augimą ir dovanas, gautas per šį trumpą Misijų mokyklos laiką (Kristina).

Dėkui visai komandai ir dalyviams. Man Misijų mokykla leido suprasti, kad misionieriška veikla man labai artima. Iki šiol taip pat skelbiau Evangeliją ir liudijau. Ir nors liudijimai liejosi iš vidaus, tačiau buvo lyg ir kažkoks netikrumas, ar gerai, ar viską teisingai darau. Dabar esu dar drąsesnė, liudiju prieš didelę auditoriją ir netgi galiu apsiginti. Labai dėkinga už šiuos mokymus. Aleliuja! (Elona)

Misijų mokyklos metu, nors ir per trumpą laiką, Dievui padedant užsimezgė šiltas ryšys su kitais dalyviais, su kuriais keliavome mokydamiesi, kaip reikia skelbti Gerąją Naujieną, ir pritaikėm tas žinias pačiose misijose. Per šią kelionę jaučiau stiprų Dievo ryšį ir vedimą tiek per kitus žmones, matydamas jų užsidegimą ir pasiaukojimą, tiek ir asmeniškai, kai reikėdavo išeiti iš „komforto zonos“, o Dievas suteikdavo malonių padaryti tai, ko šiaip nedrįsčiau. Esu labai dėkingas Dievui ir žmonėms, kurie mane pakvietė sudalyvauti šiame nuotykyje. (Povilas)

Tai, kas atrodė visai ne man, tapo dvasinio kelio dalimi. Kelio, kuriame yra tiek bendrakeleivių! Mūsų kultūroje, paremtoje individualizmu, tai iššūkis. Misijų mokyklos bendruomenė, kurią sukvietė apie save Jėzus, jos gyvas ryšys su šiandiena, – tokia Dievo malonė, toks įkvėpimas… Ačiū tiems, kurie atėjo kviesti, liudyti, paskatinti, siųsti į tolesnę misiją. Misijų mokykloje labai aiškiai supratau, kad stiprūs esam ne iš savęs, o iš vienybės su Kristumi, palaikydami vieni kitus malda ir šypsena. (Aurelija)

Esu labai dėkinga žmogui, kuris atsirado tinkamu laiku mano kelyje ir atvedė į Misijų mokyklą, kur sutikau tiek įdomių stipraus tikėjimo žmonių. Suvokiau, ypač Slovakijoje, kiek esame sukaustyti meilės Dievui išraiškoje. Be galo svarbu yra suvokti širdimi ir protu, jog Šventosios Dvasios veikimas yra ne kažkur ten, bet čia ir dabar, ir to jausmo, to veikimo buvo tiek su kaupu ir tą jausti, suvokti – tai tikra Dievo malonė. Dėkoju Dievui, kad mane supa tokie nuostabūs Misijų mokyklos žmonės ir tokie puikūs mokymų vedėjai, kurių dėka tiek daug patirta. Ačiū. (Ieva)

Misijų mokykloje atradau tikėjimo laisvę ir pasitikėjimą ten, kur „nepatogu“ – eiti su Jėzumi Kristumi! Mes dalijomės labai jautriomis mintimis ir temomis, ir tas pasidalijimas labai laisvino.. Bet visuomet išgyvenau meilę ir džiaugsmą! Mūsų laida buvo nuostabi!!! (Oksana)

Misijų mokykla mane augino ir vedė į gilesnį pažinimą, į plotį ir gylį, o ypač per vienas kitą vis labiau pažinau save. Kiekviena karta po kiekvieno susitikimo laužė mano puikybę ir augino. Misijos mokyklos vedamas augau ir pažinau gyvosios Bažnyčios bendrystę ir tarnystę… (Petras)

Dalyvaudama Misijų mokyklos programoje sutikau bendraminčių ir bendražygių – vyrų ir moterų, jaunų ir vyresnėlių, kurie gyvena tikėjimu, yra sutikę Jėzų Kristų, patyrę Jo dievišką artumą, patikėję Šventojo Rašto Gerąja žinia ir, tos pačios Dvasios vedami, meile bei viltimi išgyvena kasdienybę. Man šis susitikimų laikas buvo labai svarbus, nes supratau, kad tikintieji dar ne dinozaurai – neišnyko, jie yra čia, tarp mūsų! (Jolita)

Man, kaip kunigui, svarbu matyti ir kartu gražu, kad MM dalyviai aktyviai tarnavo per Kauno ir Ukmergės misijas. Man tai įrodymas, kad MM dalyviai ne tik išklausė mokymus, bet ir įsigijo įgūdžių ir misionieriškos ugnies. (Rastislavas)

Misijų mokyklos metu Dievas davė labai daug malonių, kurios toliau mane stiprina ir padeda augti tikėjimu. Pirma, būtent Misijų mokykloje (ruošiant liudijimus) teko paanalizuoti savo gyvenimą ir atsakyti į tokius klausimus, apie kuriuos anksčiau gal net nesusimąsčiau. Pavyzdžiui, kada ir kaip išgyvenau, kad Dievas mane myli, kad yra gailestingas? Kaip pasikeitė mano gyvenimas, kai nutariau sekti Jėzų? Antra, Misijų mokyklos metu pamačiau, išgirdau ir turėjau galimybę išmokti būdų, kaip galima liudyti Dievo meilę tiek giesme, tiek ir vaidinant pantomimas, tiek sakant savo asmeninius liudijimus. Sužinojau ir praktiškai išbandžiau, kaip visa tai pritaikyti skirtingoms amžiaus grupėms, kad tai, ką norime perteikti, pasiektų kiekvieną. Trečia, Misijų mokykloje Dievas leido pažinti labai skirtingus žmones, kurių gyvenimo liudijimai mane labai įkvėpė, sustiprino galvojant ir apie asmeninį pašaukimą. Ypač lankantis Slovakijoje labai didelį įspūdį paliko Rieka Zivota bendruomenė, kuri sugeba suderinti šeimos pašaukimą su tarnyste misijose. Jų vaikai jau nuo mažens auga tokioje gyvo tikėjimo aplinkoje ir patys tampa Dievo meilės liudytojais savo bendraamžiams. O šlovinimas ir bendra malda yra tvirtas pagrindas šiame kelyje. Tokie pavyzdžiai labai įkvepia ir uždega, kad ir mes taip galėtume. Taigi, esu labai dėkinga Dievui už šią Misijų mokyklą, jos komandos narius, visus svečius, rėmėjus ir kitaip prisidėjusius, kad ji gyvuotų. Kiekvienas pakrikštytasis esame kviečiami būti Dievo meilės misionieriais, o ši mokykla padeda sužinoti ir išmokti būdų, kaip tai įgyvendinti praktiškai. Dar kartą ačiū! (Kristina)

AČIŪ visiems už atvertas širdis, už pasitikėjimą, kad Dievas gali keisti mūsų gyvenimus, kad Jam yra įmanoma tai, kas atrodo neįmanoma. Ačiū Renewal Ministries ir Peteriui Herbecui už paramą ir už tai, kad patikėjot. Ačiū Bohusui Zivcakui ir Rieka Zivota, kad visada palaikėt malda ir žodžiu. Ačiū tėvams redemptoristams, kad drauge esat, ilgai laukėt ir drauge buvot ir pirmosiose parapijų misijose, už maldą, buvimą, tikėjimo liudijimą ir visas patirtis. Ačiū komandai, kad visada ėjote kartu, kai net atrodė, jog neaišku, kur ir kodėl einame. Ačiū visiems dalyvavusiems per paskutinius kelerius metus Misijų mokyklos susitikimuose ir ypač šių metų Misijų mokyklos dalyviams, kad ėjot kartu, kad mokėt mane vėl patikėti Dievo darbais ir vėl apsispręsti pabandyti iš naujo – aš daug mokiausi iš Jūsų ir vis dar mokausi iš Jūsų atvirų širdžių. Gera su Dievo pagalba mąstyti, mylėti ir melstis kartu. (Vaida)

Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė,
Kauno arkivyskupijos kurijos Sielovados skyriaus vadovė ir Misijų mokyklos koordinatorė

Daugiau: čia