Misijų savaitę vainikavo pastatytas kryžius 

Loreta EŽERSKYTĖ 

Spalio 17–23 d. Ukmergėje pirmą kartą vyko Misijų savaitė. Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos klebono, Ukmergės dekanato dekano, kunigo Raimundo Kazaičio kvietimu septynias dienas čia svečiavosi nemažas būrys misionierių – vienuolių ir pasauliečių. Jie atvyko visiems norintiems – tikintiems ir netikintiems – skelbti Gerąją Naujieną apie Dievo meilę ir išgelbėjimą Kristuje. Taip pat suteikė galimybę išgirsti gyvą bei veiksmingą Dievo Žodį, patirti Bažnyčios bendrystę. 

Visą savaitę Kauno arkivyskupijos misionierių komanda – slovakai redemptoristai Peteris Hertelis ir Rastislavas Dluhý, Ti- beriados bendruomenės iš Baltriškių kaimelio Zarasų rajone broliai ir vienuolis kunigas Mišelis bei jų pagalbininkai pasau- liečiai – Ukmergėje sėjo Dievo žodį. Kunigai jį skelbė Mišiose, vienuoliai Gerąją Naujieną nešė į susitikimus. Misijų tikslas buvo stiprinti bendruomenę, asmeninį ryšį su Dievu, pažadinti žmonėms Dievo troškimą ir visa širdimi kreiptis į Jį. Taip pat akcentuoti, kad krikščionybė nėra nuodėmės ir sielvarto religija, pirmiausia – tai gyvenimo, meilės ir džiaugsmo religija. 

Misijų savaitės programa skubantį šiandienos žmogų kviečia stabtelėti ir pagalvoti apie svarbiausius gyvenime klausimus: Iš kur aš esu? Kur einu? Kokia yra gyvenimo prasmė? Kas man gyvenime teikia ramybę ir džiaugsmą? Ko turėčiau atsikratyti? Ar Dievas gali man padėti?“

Kiekvieną dieną buvo aptariama vis kita krikščioniško gyvenimo tema. Misijų savaitė prasidėjo tema „Dievas tavęs ieško“, vėliau buvo kalbama apie nuodėmę, atsivertimą ir Sutaikinimo sakramentą kaip atgailos kelio kulminaciją. Visą savaitę vyko specialūs susitikimai – su aktyviais parapijos žmonėmis, moterimis, vyrais, jaunimu bei vaikais. Misionieriai lankėsi mokyklose, kur bendravo su moksleiviais.

Moksleiviai apie Misijų savaitę 

„Spalio 18-ąją „Šilo“ progimnaziją aplankė du vienuoliai. Ne kartą važiavę į kitus miestus, pravažiuodavo ir Ukmergę, o vykstant Misijų savaitei Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje, aplankė ir mūsų miestą. Jie šiltai bendravo su vaikais, mokė juos giesmių, dovanojo kryželius, kvietė į bažnyčią„.Jėzus yra meilėje. Išmokime mylėti ne tik vienas kitą, bet ir Dievą“, – skleidė tikėjimo žinią vienuoliai.

Vaikai noriai klausėsi atvykusiųjų bei labai domėjosi juos atlydėjusiais asiliukais: daug rankučių norėjo paglostyti gyvulėlius, paduoti morkytę ar obuoliuką.

Asilai – bibliniai gyvūnai. Jie padeda vienuoliams misionieriauti, užmegzti ryšį su vaikais, skelbiant Dievo žodį.

„Džiugu, kad „Šilo“ kolektyvas mus labai svetingai sutiko ir net asilus į mokyklos kiemą įsileido. Akivaizdu, kad mokykla labai atvira naujovėms“, – džiaugėsi apsilankę svečiai“, – taip apie susitikimą papasakojo Laurynas Špokas ir Redas Belevičius iš žurnalistikos būrelio „Sirenos“

„Ūkanotą, bet itin šiltą spalio aštuonioliktosios rytą, į Ukmergės Užupio pagrindinę mokyklą atkeliavo neeiliniai svečiai. Mo- kyklos duris atvėrė Kauno arkivyskupijos misionieriai – tėvai redemptoristai Peteris Hertelis ir Rastislavas Dluhy bei jų pa- galbininkės misionierės, pasidalinusios savo gyvenimo patirtimi ieškant Dievo artumo.

Su svečiais buvo pakviesti susitikti visi mokyklos mokiniai, lankantys etikos ar tikybos pamokas. Vaikai išvydo nepakar- tojamas inscenizacijas, išgirdo ir paantrino giesmių tekstus, pritariant gitarų akordams. Visa mokyklos bendruomenė yra be galo dėkinga už tokį nuostabų pasibuvimą kartu“.

„Spalio 19 d. Jono Basanavičiaus gimnazijoje svečiavosi Kauno arkivyskupijos misionieriai – tėvai redemptoristai Peteris Hertelis ir Rastislavas Dluhy, Tiberiados bendruomenės vienuolis kunigas Mišelis su komanda.

„Spalio 20 dieną Dukstynos pagrindinėje mokykloje lankėsi Kauno arkivyskupijos misionieriai. Jie su mokiniais kabėjo apie atlaidumą, bičiulystę ir meilę vienas kitam, dalijosi savo vaikystės prisiminimais.

Vienuoliai į mokyklos kiemą atsivedė ir mielą asiliukę Riešutę. Mokiniai stebėjosi gyvūnėlio ramumu ir kailio švelnumu, glos- tė ją ir džiaugsmingai fotografavosi.

Šeštadienį Vlado Šlaito viešojoje bibliotekoje vyko jaunimo popietė, Kraštotyros muziejuje moterys žiūrėjo filmą apie Magdaleną, vakare Kultūros centre surengtas vienuolių susitikimas su visais ukmergiškiais – tikinčiaisiais, kuriems reikia padrąsinimo, ir žmonėmis, kurie dar ieško Dievo arba Juo netiki, bet širdies gilumoje jaučia, kad egzistuoja meilė, gėris. Susirinkusieji klausėsi Tiberiados brolių liudijimų apie pašaukimus, pasidalijimų apie bendruomenę, psalmės, pritariant muzikos instrumentu – kora.

Misijų metu norintieji kiekvieną dieną galėjo susitikti su kunigu – išpažinčiai, dvasiniam pokalbiui. Taip pat kasdien visi buvo kviečiami į šv. Mišias Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje.

Taip jau sutapo, kad Misijų savaitė baigėsi spalio 23-ąją, kuomet Bažnyčia švenčia Misijų sekmadienį. Tądien mišias Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje aukojo Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas. Mišių liturgiją giesmėmis papuošė Vilniaus universiteto Kauno fakulteto Akademinio dainavimo studija „Veni Gauddere“ ir Ukmergės meno mokyklos jaunių choras „Rūta“ (vadovė Adelė Mikalkėnienė).

„Tikėjimas auga tik tada, kai juo daliniesi,“ – sakė arkivyskupas ir Ukmergę palygino su Molokai sala, nes čia Misijų savaitės metu taip pat viešėjo kunigai iš Belgijos, skleidė Dievo žodį, per septynias dienas susitiko su 1 500 vaikų. „Visi mes esame misionieriai, visi turime progų vieni kitus džiuginti. Mums iš krikšto ateina pareiga liudyti. Jei to nedarome, prarandame tikėjimą“, – kalbėjo arkivyskupas.

Arkivyskupas pamoksle prisiminė 2009-iais šventuoju paskelbtą, iš Belgijos kilusį vienuolį Damijoną. Kai jo širdis užsidegė misionieriška dvasia, jis paliko pa- togų ir gražų gyvenimą Belgijoje ir iškeliavo į Havajų salas. Čia prasidėjus raupsų epidemijai, Havajų gubernatoriaus sprendimu visi sergantieji buvo deportuojami į nedidelę Molokai salą, kur atskirti nuo pasaulio turėjo sulaukti mirties. Misionierius, nepaisydamas pavojaus užsikrėsti, išvyko į raupsuotųjų salą, izoliuotus, likimo valiai paliktus ligonius įkvėpė pastatyti bažnyčią, mokyklą ir ligoninę… 

Šv. Mišiose misionieriai visiems išdalino po žvakelę, simbolizuojančią kiekvieno pašaukimą nešti šviesą į savo aplinką.

Sekmadienio Mišios baigėsi tikinčiųjų bendruomenei susibūrus šventoriuje prie Ukmergės krašto tautodailininkų Rimanto ir Stanislovo Zinkevičių sukurto ir naujai pastatyto kryžiaus, skirto Misijų savaitei atminti ir turinčio didelę dvasinę svarbą. Kaip pažymėjo jį pašventinęs arkivyskupas, kryžius – pats gražiausias Dievomeilės ženklas. Niekas nemyli labiau nei tas, kuris atiduoda gyvybę už kitą. Visi dalyvavusieji priėmė jiems Kauno arkivyskupo K. Kėvalo suteiktą specialų misijų palaiminimą.

Pasibaigus Misijų savaitei atsisveikindamas su septynias dienas parapijoje praleidusiais misionieriais Ukmergės dekanato dekanas R. Kazaitis sakė, jog „visą šią savaitę turėjome maloningą Dievo veikimą – aš tuo netikiu, bet žinau“.

Parapijos pasiruošimas Misijų savaitei prasidėjo, kai Ukmergėje tarnystę pradėjo kunigas Raimundas, ir truko beveik trejus metus. Buvo suburta pasiruošimo grupė, joje dalyvavo ne tik Šv. apaštalų Petro ir Povilo, bet ir Švč. Trejybės bažnyčios parapijiečiai ir drauge, be jokios konkurencijos atliko didelį darbą.

„Ačiū Dievui, kad tai įvyko. Aš tikiu, kad tai Dievo malonės metas. Nors bus visokių vertinimų, bet žinau, kad Dievas veikia”

Daugiau čia.

Parapijų misijos Elektrėnuose – pokalbis

Misijos Kauno arkikadedroje

Misijų savaitei Kauno arkikatedroje artėjant: „Tai metas įsižiebti kad ir nedidelei šviesai žmogaus gyvenime.“

Po savaitgalio Slovakijoje Misijų mokykla rengiasi parapijų misijoms Kauno arkikatedroje