Kauno arkivyskupijoje nuo metų pradžios vėl startavo Misijų mokykla (veikia nuo 2017 metų), kur gausus būrys žmonių keliauja bendrystės ir tikėjimo pagilinimo kelionę. Visa programa susideda iš 4 savaitgalių ir misijų laiko. Pirmieji du savaitgaliai įvyko vasarį ir kovą. Tikslas – pagilinus tikėjimą ir kartu įgijus naujos patirties pasitarnauti savo bendruomenėse. Evangelizuojant ir dalijantis savo tikėjimu, kviesti kitus į atnaujinantį tikėjimo santykį. Šiuo metu Misijų mokyklos dalyviai intensyviai rengiasi parapijų Misijų savaitei, kuri gegužės 28–29 d. vyks Kauno arkikatedroje >>.

Patirtinis savaitgalis Slovakijoje

Trečiasis Misijų mokyklos susitikimas kiekvienais metais būna išskirtinis – dalyviai kartu su komanda vyksta ilgojo savaitgalio į Slovakiją. Džiugina jau vien mintis keliauti į kalnų turtingą šalį, bet dar labiau – galimybė susitikti su misijine bendruomene ir semtis jos patirties.

Ištvermingai atlaikę kelionę naktį autobusu, pentadienio rytą visi pasiekė kelionės tikslą – Podolineco miestelį, kur laukė intensyvi programa – susitikimai, mokymai bei praktiniai užsiėmimai su „Gyvenimo upės“ (Rieka Zivota) bendruomenės nariais. Jėzus mus ragino: „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite evangeliją visai kūrinijai“ (Mk 16,15). Tai didelis iššūkis mums visiems, todėl brolių ir sesių reali patirtis įkvėpė, stiprino ir drąsino.

Misha su vyru dalijosi apie pasirengimo misijoms svarbą. Komandos nariai turi turėti aiškiai apibrėžtus vaidmenis, kad misijos įvyktų sklandžiai. Taip pat reikia daug asmeninės ir bendruomeninės maldos rengiants misijoms, nes kyla daug iššūkių net ir komandos vienybei. Labai svarbu vis iš naujo atpažinti bendruomenės nariams duotas dovanas ir jas panaudoti, kad misijų programa būtų kūrybinga.

Kaip šlovinti Viešpatį galima visu kūnu pasitelkiant vėliavas, dalijosi Rieka Zivotabendruomenės kūrybinio judesio grupė. „Tai, ką norime pasakyti Dievui, išreiškiame judesiu – šlovę, užtarimą, padėką ir visus kitus dalykus“, – pasakojo grupės nariai. Jie dalijosi patirtimis, kaip vėliavos gali sujungti maldos vienybėje ir kokios jų spalvos ką išreiškia.

Bendruomenės nariai dalijosi užtarimo maldos tarnyste misijose. Įstrigo mintis, kad einant į šią tarnystę reikia tyros širdies, švarių rankų ir sveiko proto. Visi atvykę misijų dalyviai buvo išjudinti ir įtraukti į pantomimos vaidinimą, skirtą vaikams. Svarbu juk ir patiems patirti tai, ką vėliau naudosi misijų programoje. Ir kiek visko daug galima pasakyti be žodžių per pantomimos vaidinimą. Tik reikia atvirų mūsų širdžių ir drąsos įvairiais būdais skleisti Gerąją Naujieną.

Susitikime su bendruomenės vadovu Bogushu Zivcaku svarbiausia žinutė buvo, kad negalime kalbėti apie Dievą neturėdami asmeninio santykio su Juo. Žmonės iš misionierių laukia asmeninio liudijimo, ir vienintelis dalykas, ką mes galime pasiūlyti žmonėms, yra: „Aš esu sutikęs Dievą, Jo išlaisvintas, išgydytas… ir visos kitos mūsų patirtys su Juo.“

Viešnagės pabaigą vainikavo „Gyvenimo upės“ (Rieka Zivota) bendruomenės maldos vakaras Piervaja nidielica. Po bendros maldos ir kartu pašlovinę Viešpatį su bendruomenės nariais Misijų mokyklos dalyviai iškeliavo atgal į Lietuvą.

Pasirengimas misijoms Lietuvoje

Gegužės 28 d. – birželio 5 d. Kauno arkikatedroje vyks parapijų misijos atliepiant temą „Išvydau naująjį miestą, kurio žiburys yra Avinėlis“ (pagal Apr 21). Šios parapijų misijos yra pirmosios misijos po pastarųjų metų ištikusių krizių. Misijų mokyklos komanda ruošiasi šiam laikui, vyksta intensyvūs pasirengimo darbai ir nematomi organizaciniai dalykai. Ypač aktyviai šiam laikui rengiasi misionieriai iš Slovakijos kunigai redemptoristai Rastislavas Dluhy ir Peteris Hertelis, kurie jau kelerius metus gyvena Lietuvoje ir tarnauja mūsų bendruomenėse bei yra šių misijų atsakingosios komandos dalis. 

Šių parapijų misijų metu kas dieną vyks šv. Mišios, kuriose bus sakomas misijų pamokslas vis kita tema. Temos apima mūsų tikėjimo gyvenimą ir kviečia itin plačiai apmąstyti, kur mes esame tikėjimo santykyje.

Numatomos skirtingos programos dalys vyrams, moterims, vaikams, jaunimui bei nuo karo nukentėjusiems pabėgėliams ir juos priimantiems asmenims. Bus bendras visus vienijančios adoracijos maldos bei šlovinimo laikas. Kunigai budės pasirengę išklausyti išpažinties ar pasikalbėti dvasinio pokalbio metu.

Šiuo laikotarpiu iš Slovakijos bendruomenės atvyks gausus būrys  bendruomenės „Gyvenimo upė“ (Rieka Zivota) narių, kurie įsijungs į misijų laiką ir pasitarnaus (plačiau žr. pokalbyje su tėvais redemptoristais „Misijų savaitei Kauno arkikatedroje artėjant: „Tai metas įsižiebti kad ir nedidelei šviesai žmogaus gyvenime.“)

Tikimasi, kad tai bus dovanojantis laikas, kuris kiekvienam prisijungusiam – tiek organizuojant, tiek ir dalyvaujant prakalbės širdies kalba. Visa Misijų mokyklos komanda kviečia šį laiką išgyventi kartu ir dalyvauti parapijų misijose Kauno arkikatedroje.

PORGRAMA PDF 

Milita Žičkutė-Lindžienė

Daugiau čia https://kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&ncid=2&nid=10620