www.redemptoristai.lt

Švenčiausiojo Atpirkėjo kongregacija (redemptoristai)

www.redemptoristai.lt > Uncategorized

Uncategorized

Kauno miesto misijos – su šlovintoju Scott’u Underwood’u

Scott’as Underwood’as – krikščionių šlovintojas ir menininkas. Užaugo pamaldžioje krikščionių šeimoje, jo šeima lankė Kristaus bažnyčią Kalifornijoje. Scott’o draugystė su muzika prasidėjo, kai jam buvo ketveri metai. Nuo to laiko Scott’ą visuomet labai jaudindavo, kai bažnyčioje pamaldų metu girdėdavo fortepijono […]

PRAKTINIS ŠLOVINIMO SEMINARAS

Angelų akivaizdoje Tau giedosiu (pagal Ps 138, 1) PRAKTINIS ŠLOVINIMO SEMINARAS Šlovinimo, kaip gyvenimo būdo, dvasingumas ir praktika Tėvai redemptoristai, misijų bendruomenė „Gyvybės medis“, VDU sielovados komanda, Kauno arkivyskupija padedant bendruomenei „Gailestingumo versmė“, organizuoja praktinį šlovinimo seminarą Kaune. Ji prasidės […]

PARAPIJŲ MISIJOS TAURAGĖJE

Misijų savaitė Tauragėje prasidėjo klausimu: „Kur mano vieta, kur aš esu ?“ Tauragės Radijas Tauragėje vieši misionieriai redemptoristai TVK Tauragėje – Švč. Trejybės parapijos misijų savaitė – Tauragės žinios   Misijų Tauragėje šūkis: “Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą,- kad […]

Skaitymas lavina protą ir širdį

Kun. Gintas Petkevičius: skaitymas lavina protą ir širdį Parapijų misijos, vykstančios Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčios parapijoje, iš bažnyčios plinta į įstaigas ir organizacijas. Gegužės 15 d. bibliotekoje susitikimas su misionieriais vyko tema „Literatūra bažnyčioje: ką verta skaityti?“. […]

Parapijų misijos Elektrėnuose – pokalbis

Misionierius kun. Rastislav Dluhý: Gerąją Naujieną gali skelbti visi  Gražia tikinčiųjų švente sekmadienį baigėsi Parapijų misijos Elektrėnuose – didžiausioje Kaišiadorių vyskupijos parapijoje. Iškilmingas vidurdienio pamaldas koncelebravo Kaišiadorių Vyskupas Jonas Ivanauskas, šventoriuje buvo palaimintas kryžius, kuris primins apie 2023-iaisiais Elektrėnuose vykusias […]

Misijos Elektrėnuose

Misijų šūkis “Tikroji šviesa apšviečia kiekvieną žmogų”. Interviu su redemptoristais apie būsimas parapijos  misijas mūsų mieste Kas yra misijos ir koks jų tikslas? Misijos yra visuotinės Bažnyčios uždavinys, kurį Jai patikėjo Jėzus Kristus. Visi krikščionys yra siunčiami skelbti Gerąją Naujieną apie […]