Kovo 23-ąją sukako 150 metų nuo aštuonioliktajame amžiuje gyvenusio kunigo ir vyskupo, moralinės teologijos atnaujintojo ir redemptoristų kongregacijos įkūrėjo šv. Alfonso de Liguori paskelbimo Bažnyčios mokytoju. Šia proga popiežius Pranciškus parašė laišką dabartiniam Švenčiausiojo Išganytojo (redemptoristų) kongregacijos ir Šv. Alfonso moralinės teologijos akademijos vadovui kun. Michaeliui Brehliui.

Popiežius Pranciškus primena, kad jo pirmtakas Pijus IX 1871 m. kovo 23 d. bulėje nurodė, jog šv. Alfonsas nusipelnė Bažnyčios mokytojo vardo siūlydamas tikintiesiems patikimą kelią, padedantį išvengti moralinio rigorizmo ir laksizmo kraštutinumų.

Šv. Alfonso moralinė teologija gimė iš kasdienio bendravimo su pažeidžiamais ir be dvasinio palydėjimo pliktais žmonėmis, iš įsiklausymo į jų balsą, rašo Pranciškus. Šis šventasis mokytojas, išugdytas moralinio rigorizmo dvasia, susidūręs su žmonių gyvenimo tikrove atsivertė į gerumą. Sielovadinė patirtis jo epochos egzistencinėse periferijose, bendravimas su nuo tikėjimo nutolusiais žmonėmis, išpažinčių klausymas, vėliau Švenčiausiojo Išganytojo kongregacijos kūrimas ir vadovavimas jai, o galiausiai ir vyskupo tarnystė palaipsniui jį pavertė švelniu dvasios tėvu ir gailestingumo mokytoju.

Popiežius ragina moralinius teologus ir nuodėmklausius sekti šv. Alfonso pavyzdžiu, megzti gyvus ryšius su Dievo tautos nariais, iš jų perspektyvos žiūrėti į gyvenimą, suprasti sunkumus, su kuriais jie susiduria, padėti gydyti žaizdas, būti broliais visiems žmonėms, nes be tikros brolystės neįmanoma matyti Dievo veido kiekviename žmoguje. Evangelijos radikalumas niekada neturi būti supriešinamas su žmogaus silpnumu, visada reikia ieškoti kelių, kurie neatstumtų, bet artintų širdis prie Dievo.

Nuodėmklausių ir teologų mokytojas ir dangiškasis globėjas šv. Alfonsas de Liguori pasiūlė konstruktyvių atsakymų į savo laikų visuomenės iššūkius, skelbdamas teologinius ir pastoracinius sprendimus, sugebančius suderinti Evangelijos radikalumą ir žmogaus silpnumą. Raginu jus, rašo popiežius, šv. Alfonso pavyzdžiu išeiti susitikti su pažeidžiamais mūsų laikų broliais ir seserimis.

Popiežius prašo redemptoristų kongregacijos narius ir Šv. Alfonso moralinės teologijos akademiją megzti konstruktyvų dialogą su visais galimais pašnekovais, ieškoti dvasinių ir moralinių atsakymų į silpno ir pažeidžiamo žmogaus problemas, visada blaiviai suprantant, kad dialogas gali būti nelengvas. (JM / Vatican News)