VDU akademinė sielovada

 

 

 

 

 

 

Pirmomis vasaros dienomis norisi peržvelgti, kur esame, ką nuveikėme ir kur link norime judėti toliau. Šiemet buvo išties apstu iššūkių: besitęsianti pandemija, nuotolinis darbas, prisitaikymas ir bandymas tęsti veiklas bei sumanymus virtualesnėje kasdienybėje – iššūkių kasdienybėje, kuri kartu tapo paskata atrasti naujų kelių, galimybių ir idėjų bei kviesti akademinę bendruomenę dar labiau įprasminti mokslo metus.

Rugsėjo pabaigoje VDU akademinė sielovada atsinaujino – buvo paskirti net du kapelionai, misionieriai tėvai redemptoristai iš Slovakijos – Peteris Hertelis ir Rastislavas Dluhý, startavo naujoji VDU akademinės sielovados komanda.

Vienas pirmųjų mūsų projektų – „Alfa“ kursas, organizuotas drauge su Kauno arkivyskupijos Jaunimo centru. Šiame dvylikos susitikimų cikle pirmadienio vakarais gvildenome pamatinius tikėjimo klausimus: „Kokia gyvenimo prasmė?“, „Kaip įmanoma tikėti?“, „Kas yra Biblija ir kodėl verta ją skaityti?“. Drauge su keturiolikos savanorių komanda į kursą leidosi daugiau nei pusšimtis jaunų žmonių iš Kauno miesto.

Kitas nuo rudens startavęs projektas – „Samuelio kursas“, kuriame jaunas žmogus leidžiasi į pašaukimo kelionę. Kasmėnesiniuose susitikimuose vyksta impulsai, pasidalijimai grupelėse, meldžiamasi, skirtingų pašaukimų svečiai dalijosi, kaip sekasi gyventi kasdienybėje, kaip atrasti savo vietą pasaulyje, kaip išgirsti ir suprasti, kur yra Tavo vieta. Kursą vainikuos birželio mėnesį vyksiančios „Samuelio tylos“ rekolekcijos Šiluvoje, o nuo rudens planuojamas naujas šio kurso sezonas.

Advento laikotarpiu akademinės sielovados komanda kvietė leistis į kelionę su serialu „Išrinktieji“ (angl. The Chosen). Kartą per savaitę žiūrėjome po seriją ir skatinome semtis atradimų pasitelkiant komandos parengtą medžiagą bei klausimus asmeninei augimo kelionei. Ši medžiaga yra atvirai pasiekiama visiems www.kaunoarkivyskupija.lt

Likus kelioms savaitėms iki Kalėdų, VDU sielovada drauge su bendradarbiais iš kitų Kauno universitetų akademinę bendruomenę ragino stabtelėti ir apmąstyti laiką, kai, atrodytų, buvome atskirti nuo draugų, pažįstamų bei įprastų veiklų – atrasti tokio laiko svarbą kaip galimybę geriau pažinti save, artimą, gamtą bei Dievą. Keturios sienos, tarp kurių dažnas turėjome likti per pandemiją, nebuvo ir nėra riba. Nėra riba santykiui, atradimams ir visaverčiam gyvenimui, o juolab mūsų tikėjimo kelionei. Apribojimai atveria galimybes, apie kurias retai pamąstome, turėdami visišką laisvę. Būtent apie jas Advento rekolekcijose savo įžvalgomis ir mintimis dalijosi tėvas jėzuitas Aldonas Gudaitis SJ.

Prasidėjus naujiems kalendoriniams metams sielovados komanda kartu Kauno arkivyskupijos kurijos sielovados bendradarbiais kvietė į iššūkį – per metus perskaityti visą Šventąjį Raštą. Užsiregistravusieji, kurių daugiau nei du tūkstančiai, kasdien į savo elektroninius paštus gauna tai dienai skirtą medžiagą su komentarais bei trumpais filmukais. Keliaujantys su šia programa jau beveik pasiekė kelionės vidurį ir gruodžio 31 dieną oficialiai bus perskaitę visą Bibliją!

Nuo pavasario semestro pradžios kartu su tarptautine tiek akademine, tiek neakademine auditorija keliavome net per du virtualius ciklus. Pirmasis susitikimų ciklas – „Nuotykis tarp Dievo ir žmogaus“ su tėvu Ciarán’u O’Callaghana, kuris yra redemptoristų kongregacijos narys, daug metų dirbęs kunigų formacijoje, vadovavęs misijoms Airijoje. Šis kursas kvietė geriau pažinti Penkiaknygę gvildenant Abraomo istoriją, Išėjimo įvykį, Sandoros svarbą bei žvelgiant į Izraelio gyvenimą Kanaano žemėje. Tėvas Ciarán’as padėjo geriau pažinti pirmąsias penkias Biblijos knygas, jų aktualumą, atrasti jose dalykus, kurie svarbūs šiandienos žmogui. Visus ciklo susitikimų įrašus galite rasti YouTube kanale.

Be to, sielovados bendradarbiai dar kvietė į susitikimų ciklą „Šv. Juozapo paslaptis“. Popiežiui Pranciškui 2021 metus paskelbus Šv. Juozapo metais, komanda ragino geriau pažinti šį išskirtinį šventąjį. Kartą per mėnesį kalbėtojai iš Airijos, Slovakijos, Didžiosios Britanijos, Škotijos dalijosi savo mintimis apie šventąjį Juozapą iš skirtingų perspektyvų. Kalbėjomės apie Juozapą, kuris klausėsi Dievo balso, buvo Šventosios Šeimos saugotojas, apie jo santykį su Dievu ir vietą Dievo plane bei drąsą ir ištikimybę. Visus šio ciklo įrašus galima rasti Kauno arkivyskupijos YouTube kanale.

Gavėnios laikotarpiu buvo paskelbtas kapelionų interviu VDU naujienose apie šv. Velykas, Viltį, Tikėjimą.

Gegužės pradžioje šv. Juozapui buvo skirta ir virtuali Atsinaujinimo diena „Šv. Juozapas universitete“. Mokymais „Nustebintas balso iš viršaus“ (kun. Rastislavas), „Įžymybės šešėlyje“ (kun. Peteris) ir „7 žlugę studentavimo lūkesčiai“ (klier. Linas ir KTU SA prezidentė Kristė) kvietėme šventąjį Juozapą užsukti ir į universiteto kasdienybės šurmulį. Renginio įrašus galima rasti YouTube kanale

Gegužę startavo VDU savanorių komandos susitikimai. Universiteto studentai, norintys labiau įprasminti studijų metus, augti bendrystėje ir veikti kartu su sielovados komanda, kas kelias savaites susitinka Zoom.us platformoje. Per susitikimus augame ir kuriame bendrystę dalydamiesi patirtimis, klausydamiesi mokymų, aptardami idėjas bei veiklas.

Visai netrukus, birželio pabaigoje, planuojamas piligriminis žygis studentams, organizuojamas drauge su būriu bendradarbių iš Kauno arkivyskupijos – Jaunimo centru, Piligrimų centru, Pašaukimų sielovada bei tikybos mokytojais. Birželio 26 dieną keturiais skirtingais maršrutais jaunimas leisis į Šiluvą. Studentai kviečiami leistis į 21 kilometro žygį nuo Šiaulės kalno. Registracija ir platesnė informacija 

VDU sielovados komanda ateityje planuoja kassavaitinius bendruomenės susitikimus su kava, arbata, sausainiais, drauge švęsti šv. Mišias, būti su Jėzumi adoracijoje. Planuojamas ir keturių filmų ciklas šeimos tematika, kasmėnesiniai susitikimai aktualiomis temomis, Advento ir Gavėnios laikotarpiu – stabtelėjimai su mokymais, impulsais, Šventojo Rašto pažinimas ir dar daug idėjų. Mes nuolat aktyviai veikiame socialiniuose tinkluose, todėl aktualios informacijos apie naujausias veiklas, renginius, susitikimus kviečiame ieškoti mūsų kanaluose:

Facebook 
Instagram
YouTube 

VDU akademinės sielovados komandos informacija