Rugsėjo mėnesį Kauno arkivyskupija, tėvai redemptoristai, bendruomenė „Gailestingumo versmė“ ir misijų bendruomenė „Gyvybės medis“ organizuoja rekolekcijų dienas su Andrew Comiskey iš JAV. Lietuviai jau turėjo galimybę susipažinti su šio misionieriaus tarnyste, nes jis su komanda ne kartą tarnavo Lietuvoje. Susitikimus su Andrew organizavo bendruomenė „Gailestingumo versmė“. Šie susitikimai buvo transliuojami per Marijos radiją ir jų įrašus galima rasti mediatekoje.

Rugsėjo 22 d. vyks rekolekcijos kunigams, vienuoliams ir seminaristams, o rugsėjo 23 d. – vyrams pasauliečiams.

Registracija į rekolekcijas kunigams – čia, registracija į susitikimą vyrams pasauliečiams – čia.

 

Prieliminari programa (galimi nedideli pasikeitimai)

Penktadienis. Susitikimas kunigams, vienuoliams ir seminaristams 

11:00 val. – „Vaisinga tėvystė I: kaip Tėvas padeda mums, dvasiniams tėvams, įsiklausyti, įžvelgti gyvenimo viziją ir sustiprinti tuos, kurie betėviai“

12:15 val. – kavos pertrauka

13:00 val. – „Vaisinga tėvystė II: kaip Tėvas padeda mums, dvasiniams tėvams, uždegti širdis, atkurti gyvenimus ir padėti tobulėti tiems, kurie betėviai“

Šeštadienis. Susitikimas vyrams pasauliečiams

 

8.30–9.15 val. – šv. Mišios Kauno seminarijos bažnyčioje (pasirenkama)

9.00–9.45 val. – registracija

9.45–10.00 val. – šlovinimas

10.00–11.00 val. – „Apibrėžti vyriškumą: kas esame ir kuo Jėzus kviečia mus tapti“ (šlovinimo / tarnystės laikas)

11.30–12.30 val. – „Atpirktas vyriškumas: kaip tampame Tėvo sūnumis ir vienas kito broliais“ (šlovinimo / tarnystės laikas)

12.30–13.30 val. – pasidalinimai grupelėse

13.30–14.30 val. – pietūs

14.30–15.30 val. – „Susidurti su vyriškumo žaizdomis kartu: blogos tradicijos, geidulingos širdys, gera kančia“ (šlovinimo / tarnystės laikas)

15.30–16.30 val. – pasidalinimai grupelėse

17.00–18.00 val. – „Gydymo vaisiai: kad tinkamai mylėtume moteris ir mūsų vaikai mumis didžiuotųsi“ (šlovinimo / tarnystės laikas) 

Andrew Comiskey turi teologijos magistro laipsnį, yra sukaupęs didžiulę vidinio gydymo tarnystės patirtį, dirbdamas su asmenimis, turinčiais sužeidimų lytiškumo ir santykių srityse. Jis yra „Dykumos versmių“ tarnystės / „Gyvojo vandens“ programos (angl. Desert Stream / Living Waters Ministries) įkūrėjas. Per šią tarnystę teikiama įvairi pagalba sužeistiems asmenims. Andrew tarnystė auga dėl Dievo malonės ir pasiryžimo gyventi integraliai – siekio būti geru vyru žmonai Anetei, keturių vaikų tėvu ir penkių anūkų seneliu. Jis yra knygų „Siekiant lytiškumo vienovės“ (angl. Pursuing Sexual Wholeness), „Stiprybė silpnume“ (angl. Strength in Weakness), „Nuogas pasidavimas: grįžti prie tikrojo lytiškumo“ (angl. Naked Surrender: Coming Home to Our True Sexuality) ir „Gyvojo vandens“ gydymo programos autorius. Andrew siekia, kad Bažnyčia būtų nuotaka, pasirengusi priimti Jėzų – visuotinė ir šventa. Misionierius tarnauja Šv. Tomo Moro parapijoje Kanzaso mieste, Misūrio valstijoje. Po daugiau nei keturių dešimtmečių tarnystės Andrew iki šiol visa širdimi priima gailestingumą ir juo dalijasi su kitais.

 

Susitikimas su Andrew Komiskey „Širdis ir kūnas iš tiesų gyvi“.

Plakatas spaudai