Dalyvaujant Šventajam Tėvui Jonui Pauliui II, 2001 m. balandžio 24 d. penkiems redemptoristams, keturiems ukrainiečiams ir vienam čekui, buvo paskelbtas kankinio dekretas.

Čekas – palaimintasis Metodijus Dominickas Trčka – gimė 1886 m. liepos 6 d. Frydlant nad Ostravici mieste, Moravijoje (dabar Čekijos Respublika). 1902 m. jis prisijungė prie redemptoristų ir 1903 m. pradėjo noviciatą. Pabaigęs studijas 1910 m. liepos 17 d. gavo kunigo šventimus.

Pirmuosius kunigystės metus jis praleido pamokslaudamas parapijos misijose. 1919 m. buvo išsiųstas dirbti pas graikų katalikus į Haliko sritį, Galiziją, o paskui į Slovakiją Prešovo eparchijoje (vyskupijoje), kur vykdė intensyvią misionierišką veiklą. 1935 m. kovo mėn. Rytų bažnyčių kongregacija jį paskyrė apaštališkuoju vienuolių bazilijonų vizitatoriumi Prešove ir Užhorode. Kai Michalovce buvo įkurta viceprovincija, kun. Trčka 1946 m. kovo 23 d. buvo paskirtas viceprovincijonu. Jis pradėjo uoliai dirbti, norėdamas įkurti naujus namus ir formuoti jaunus redemptoristus.

1950 m. balandžio 13 d. naktį Čekijos vyriausybė uždraudė visų religinių bendruomenių veiklą. Po labai greito teismo proceso kun. Trčkai buvo skirta 12 metų laisvės atėmimo bausmė, kurios metu jis buvo ilgai tardomas ir kankinamas. 1958 m. buvo perkeltas į Leopoldovo kalėjimą. Jis sirgo plaučių uždegimu, kuris prasidėjo po įkalinimo vienutėje. Ši bausmė buvo paskirta už kalėdinės giesmės giedojimą. Jis mirė 1959 m. kovo 23 dieną.

Kun. Trčka buvo palaidotas kalėjimo kapinėse, tačiau išlaisvinus Graikų-katalikų bažnyčią, jo palaikai 1969 m. spalio 17 d. perkelti į redemptoristų laidojimo vietą Michalovce kapinėse. Popiežius Jonas Paulius II 2001 m. lapkričio 4 d paskelbė jį palaimintuoju Metodijumi Dominyku.

Malda į palaimintąjį Metodijų Dominyką Trčka

Viešpatie, mūsų Dieve, palaimintajam Metodijui, savo kunigui ir kankiniui, suteikei nepaprastą drąsą iškęsti išbandymus ir kankinimus. Jo užtarimu prašome likti ištikimi tiesos Evangelijai. Meldžiame per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, Tavo Sūnų, kuris gyvena ir viešpatauja su Tavimi bei Šventąja Dvasia, vienas Dievas per amžių amžius. Amen.