Dar gegužės mėnesį tėvai redemptoristai ir VDU akademinė sielovada pasiūlė akademinei bendruomenei bei Kauno arkivyskupijai naują formacinę medžiagą. Dabar, pradėjus advento kelionę, šie vaizdo įrašai tampa dar aktualesni, nes padeda su nuostaba iš naujo pažvelgti į Dievą, tapusį kūnu, ir į savo pačių kūną kaip didelę dovaną, per kurią apsireiškia Dievas. 

Kūnas kai kurių tikinčiųjų šimtmečiais buvo suvokiamas tarsi sielos kalėjimas. Šv. Jonas Paulius II „reabilituoja“ kūną, teigdamas, kad faktas, jog kūnas atranda savo vietą teologijoje, ne tik biologijoje, neturėtų stebinti nė vieno, kuris suvokia įsikūnijimo slėpinį ir tikrovę. Šv. Jono Pauliaus II amžininkas buvo žurnalo „Playboy“ pradininkas Hughas Hefneris. Kiekvieno iš jų žvilgsnis į kūną buvo visiškai kitoks. Seksulinės revolucijos laiku Karolis Wojtyła pradėjo kurti kūno teologiją, kuri yra priešnuodis mūsų hiperseksualizuotai kultūrai.  

JAV gyvenanti pasaulinio garso lektorė, rekolekcijų vedėja ir knygų autorė Katrina J. Zeno, besirūpinanti šv. Jono Pauliaus II palikimu, sukūrė Lietuvai kelis vaizdo įrašus būtent apie kūną, pristatydama šv. Jono Pauliaus II mokymą paprasta, žmonėms lengvai suprantama kalba. Kauno arkivyskupijos jutubo kanale pasiekiamas šešių dalių vaizdo mokymų ciklas „Gyvenimas šlovėje“.