Artėja Misijų savaitė Kauno arkikatedroje. Ji čia vyks gegužės 28 – birželio 5 d. Misijų moto: „Išvydau naująjį miestą, kurio žiburys yra Avinėlis.“ 

Žr. PROGRAMĄ  PDF 

Šia proga apie tai, kas yra misijos, kuo jos svarbios tikinčiųjų bendruomenėje, apie jų palaimingą laiką Dievo ieškančioms žmonių širdims kalbinami misionieriai mūsų arkivyskupijoje – tėvai redemptoristai Peteris Hertelis ir Rastislavas Dluhý.

Kas yra misijos ir koks jų tikslas?

Misijos yra Visuotinės Bažnyčios uždavinys, kurį jai patikėjo Jėzus Kristus. Visi krikščionys yra siunčiami skelbti Gerosios Naujienos apie Dievo meilę ir išgelbėjimą Kristuje. Tačiau Bažnyčioje yra įvairių konkrečių Evangelijos skelbimo programų. Tokios yra parapijų misijos, arba kitaip – šventosios misijos, ruošiamos ir šioje parapijoje. Kunigo kvietimu aštuonias dienas į parapiją atvyksta grupė vienuolių. Padedami pasauliečių misionierių, per įvairias programas jie sukuria erdvę norintiems susitikti su gyvuoju Dievu. Todėl parapijų misijų esmė yra galimybė išgirsti gyvą ir veiksmingą Dievo Žodį bei patirti Bažnyčios bendrystę. Misijų tikslas – pažadinti žmonėse Dievo troškimą ir visa širdimi kreiptis į Jį. Mes jau turime nemažai patirties, kad tai įmanoma, nes misijos dėl daugybės maldų yra nepaprastai maloningas atsivertimo laikas.

Kanonų teisės kodekso 770-ajame kanone taip pat raginama, kad klebonai konkrečiu laiku pagal vyskupo nurodymus organizuotų pamokslus, vadinamus dvasinėmis pratybomis arba šventosiomis misijomis. Popiežius emeritas Benediktas XVI skatino organizuoti parapijų misijas Tikėjimo metais, popiežius Pranciškus – Gailestingumo jubiliejaus metais, netgi su galimybe pelnyti visuotinius atlaidus dalyvaujantiems.

Kokios temos bus apmąstomos misijų metu?

Misijos yra tam tikri dvasiniai pratimai, todėl temos turi tęstinumą ir laipsniškumą. Tai esminės krikščioniško gyvenimo temos.

Šeštadienį, gegužės 28 d., pradedame tema Dievas tavęs ieško, nes Jam kiekvienas yra svarbus. Iniciatyva krikščioniškame gyvenime priklauso Dievui ir Jo meilei. Apie tai taip pat bus kalbama ir sekmadienį, gegužės 29 d., Paskui kalbėsime apie nuodėmę, atsivertimą ir Sutaikinimo sakramentą kaip atgailos kelio kulminaciją. Pirmosiomis misijų dienomis taip pat vyksta ir specialūs susitikimai moterims, vyrams, jaunimui bei vaikams.

Svarbu akcentuoti, kad krikščionybė nėra nuodėmės ir sielvarto religija, bet pirmiausia – gyvenimo, meilės ir džiaugsmo religija. Apie tai yra kitos misijų temos: Jėzus – gyvybės davėjas, Eucharistija, Meilė, Malda, tačiau kančios ir kryžiaus tikrovė visuomet eina kartu. Taip pat minime ir Marijos – Bažnyčios Motinos – dalyvavimą mūsų krikščioniškame gyvenime. Krikščionis – tai žmogus ant kryžiaus – taip vadinasi misijų programos pabaiga, kurios metu suteikiamas specialus palaiminimas misijų kryžiumi.

Visos temos turi ką pasakyti šiandieniam žmogui. 

Kam skirtos misijos?

Tikintiesiems, kuriems reikia padrąsinimo, ir žmonėms, kurie dar ieško arba netiki Dievo, bet širdies gilumoje jaučia, kad egzistuoja meilė, gėris, prieš kuriuos nusilenkia. Jiems misijos gali padėti priartėti prie Dievo ir žengti kitą žingsnį žmonių link. Mums visiems reikia padrąsinimo, vilties, ir tai gauname iš Dievo Dvasios, kurią nuolat kviečiame per misijas. Taigi misijos skirtos visiems.

Žinoma, ši turtinga programa taip pat yra ir pasiūlymas šiandienos žmonėms, kuriems sunku sustoti, pagalvoti apie svarbiausius gyvenimo klausimus: iš kur aš esu? Kur einu? Kokia yra gyvenimo prasmė? Kas man gyvenime teikia ramybę ir džiaugsmą? Ko turėčiau atsikratyti? Ar Dievas gali man padėti? Ar galiu prie Jo prieiti? Kai žmogus pradeda galvoti apie Dievą, jis jau meldžiasi, ir tai jau yra geras pasiruošimas misijoms.

Taip pat reikėtų žinoti, kad misijų metu kunigai bus pasiekiami beveik visą dieną, nesvarbu, ar išpažinčiai, ar dvasiniam pokalbiui. Tai gali būti būdas įsižiebti kad ir nedidelei šviesai, kuri toliau mus ves gyvenime.

Ką jūs manote apie misijų „sėkmę“?

Turime skelbti, sėti Dievo žodį, o rezultatai yra Dievo rankose. Poveikis taip pat yra širdyse žmonių, kurie ateina, klausosi ir leidžia tam gėriui sudygti. Kai ką galima pamatyti iš karto, tačiau tikrieji vaisiai subręsta palaipsniui. Būna, kad ir po metų žmonės mums rašo, jog misijos buvo didelė palaima jų dvasiniame gyvenime – taip pat ir santuokoje, šeimoje ar parapijoje.

Kas yra redemptoristai ir kokia jų pagrindinė misija?

Esame misionierių ordinas, todėl pagrindinė mūsų charizma yra parapijų (šventosios) misijos. Švenčiausiojo Atpirkėjo kongregaciją (toks tikslus mūsų pavadinimas) 1732 m. įkūrė Šv. Alfonsas Liguoris, teisininkas ir didikas iš Neapolio. Šv. Klemensas Hofbaueris redemptoristams padėjo persikelti už Alpių. Šiuo metu ordinui priklauso daugiau nei 5000 narių visame pasaulyje. Mūsų Bratislavos-Prahos provincijoje yra apie 50 narių, o Lietuvoje tarnaujame dviese.

Mūsų ordinas vadovaujasi 130-osios psalmės eilute, kuri sako: Viešpaties yra gerumas, ir jis didžiai galingas atpirkti. Savo provincijoje turime dvi misijų komandas, kurioms labai padeda misionieriai pasauliečiai – taip galime dar vaisingiau nešti Atpirkimo žinią tiems, kuriems jos labiausiai reikia.

Tikime, kad gausus atpirkimas taip pat išsilies ir Kauno mieste per Misijų savaitės programą  arkikatedroje nuo  gegužės 28 d. iki birželio 5 d. Nuoširdžiai visus kviečiame!

Kauno arkikatedros parapijos informacija