habit

Gegužės 28 – birželio 5 dienomis tarp gausių Europos kultūros sostinės renginių įsiterps ir Misijų savaitė, kuri vyks Kauno arkikatedroje bazilikoje. Misijų savaitę iniciavo Kauno arkivyskupija ir misionieriai dvasininkai Peteris Hertelis ir Rastislavas Dluhý iš Slovakijos, kurie jau ketverius metus darbuojasi Kaune. Dvasininkų ir jiems talkinančių pasauliečių tikslas – pažadinti žmonėse Dievo troškimą.

Kviečia bent pasmalsauti P. Hertelis ir R. Dluhý turi ilgametės patirties misijose. Jų tarnystės istorijoje – daugybės žmonių gyvenimo perversmai. Pasak brolių, misijas visuomet lydi didesni ar mažesni stebuklai, tai – atsivertimais ir išgijimais paženklintas laikas. „Dalyvavimas Misijų savaitės renginiuose gali padėti žmogui žengti pirmus žingsnius Dievo link, pakeisti santykį su Dievu, kažką esmingo padaryti savo amžinybei.

Prašome kiekvienos šeimos, jaunuolio, kiekvieno kauniečio ar miesto svečio: „Neatmeskite šio kvietimo. Ateikite į mūsų renginius bent pasmalsauti. Dievo keliai nežinomi. Būna, kad ir po metų žmonės mums parašo, jog misijos stipriai paveikė jų dvasinį gyvenimą, padėjo priimti sprendimus ar išspręsti problemas šeimoje“, – sako Rastislavas Dluhý. Prie misijų savaitės renginių organizavimo prisijungia ne tik gausus būrys lietuvių pasauliečių. Iš Slovakijoje jau per tris dešimtmečius gyvuojančios pasauliečių bendruomenės „Rieka Žyvota“ į Lietuvą atvyksta keturi kunigai ir vienuolika pasauliečių pasidalinti savo gyvenimo patirtimis, dėl šių misijų aukodami savo vasaros atostogų laiką.

Programoje – bendražmogiškos ir krikščioniškos temos Renginiais ir temomis turtinga programa aktuali kiekvienam žmogui, kuriam sunku sustoti, rasti laiko apmąstyti svarbiausius gyvenimo klausimus: „Kas aš?“, „Kur einu?“, „Kokia yra gyvenimo prasmė?“, „Kas man gyvenime teikia ramybę ir džiaugsmą?“, „Ar Dievas gali man padėti?“. Tai esminiai ne tik krikščioniškojo, bet kiekvieno žmogaus gyvenimo klausimai.

Misijų savaitės metu kiekvienos dienos rytą ir vakarą bus kalbama skirtinga tema. Šeštadienį, gegužės 28-ąją., Misijų savaitė prasidės tema „Dievas tavęs ieško“. Vėliau bus svarstoma apie nuodėmę, atsivertimą ir Sutaikinimo sakramentą kaip atgailos kelio kulminaciją. Savaitės renginių tinklelyje –ir specialūs vakarai skirti moterims, vyrams, jaunimui ir vaikams. Misijų savaitės dalyvių lauks ir nuostabus koncertas. Gegužės 31 d., 19 val. Tauragės krašto gospelo choras „Gloria“, vadovaujamas Rasos Levickaitės-Šerpytienės atliks Tore W. Aas‘o oratoriją „Mesijas“. Misijų savaitės metu kunigai bus pasiekiami praktiškai visą dieną, nesvarbu, ar išpažinčiai, ar dvasiniam pokalbiui.

Renginiuose laukiami ir netikintys Broliai pastebi, kad egzistuoja keistas, netinkamas suvokimas: kol žmogus jaunas, tegul elgiasi kaip nori, o paskui, senatvėje, tarnauja Dievui. „Ar tikrai norite senatvėje paaukoti Dievui meilės likučius, kurių pasaulis nebepriima? Mes nežinome, ar pabusime kitą rytą, taigi, atidėlioti svarbiausius gyvenimo dalykus senatvei – neišmintinga“, – sako P.Hertelis.

Daugelis žmonių ieško atsakymų ir problemų sprendimų išbandydami įvairias praktikas: mindfulness, neurolongvistinį programavimą, kreipiasi į psichologus ir panašiai, tačiau iš tiesų visos gairės ir įrankiai, kaip gyventi ramybėje, pilnavertį ir džiaugsmingą gyvenimą yra krikščionybės Raštuose ir patikrintos tūkstančių tikinčiųjų gyvenimais. Misijų savaitės renginiuose laukiami visi – ir „pažengę“ tikintieji, ir tie, kurie nėra iš arčiau prisilietę prie krikščionybės, ir net netikintieji. Daugybė žmonių sako: „Jaučiu, yra kažkas didesnio už mane“, tačiau dėl daugybės stereotipų, aplipusių katalikų bažnyčią ir tikinčiuosius, dėl nepažinimo, dėl klaidingų išankstinių nuostatų, žmonės vengia užsukti į bažnyčią. Misijų savaitė – puikus laikas išgirsti, pamatyti ir pajusti kuo gyvena Dievo žmonės netradiciniame formate. Misijų dalyvių gyvenimai persikeičia Misijų savaitės metu bus galimybė išgirsti kitų žmonių gyvenimo istorijas, jų gyvenimo permainas atradus Dievą, intelektualios minties skirtingomis temomis, kuriomis kalbės ne tik dvasininkai, bet ir pasauliečiai.

„Kaunas nuolat tvarkosi, atnaujina savo gatves, pastatus, aikštes, kad galėtų daugiau spindėti ir pritraukti žmones. Galime išvesti paralelę su čia gyvenančiais žmonėmis. Jie yra dvasinis miestas, kurį stato pats Dievas ir žmonės savo tikėjimu. Misijos – tai tartum dvasinio miesto remontas. Mes dalinamės tuo, kuo patys gyvename – Dievo vaikų džiaugsmu. Svarbu akcentuoti, kad krikščionybė nėra nuodėmės ir sielvarto religija, bet pirmiausia – gyvenimo, meilės ir džiaugsmo. Mes neabejojame, kad Misijų savaitė Kauno arkikatedroje bus tas metas, kai įsižiebs kad ir nedidelė šviesa žmonių gyvenimuose“, – sakė R. Dluhý. Misijų savaitės programa

Skaitykite daugiau: https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/misiju-savaite-kauno-arkikatedroje-krikscionybe-nera-nuodemes-ir-sielvarto-religija-bet-gyvenimo-meiles-ir-dziaugsmo-56-1685568?fbclid=IwAR310lMRi_Fgr_R5qKHV6ccurKnmVwJBlW0YNgxRjRCG1QAQJJFPpj_CK-c&copied