Misijų šūkis “Tikroji šviesa apšviečia kiekvieną žmogų”.

Interviu su redemptoristais apie būsimas parapijos  misijas mūsų mieste

Kas yra misijos ir koks jų tikslas?

Misijos yra visuotinės Bažnyčios uždavinys, kurį Jai patikėjo Jėzus Kristus. Visi krikščionys yra siunčiami skelbti Gerąją Naujieną apie Dievo meilę ir išgelbėjimą Kristuje. Tačiau
Bažnyčioje yra įvairių konkrečių Evangelijos skelbimo programų. Tokios yra parapijų misijosarba kitaip – šventosios misijos, ruošiamos ir šioje parapijoje (mieste). Kunigo kvietimu aštuonias dienas į parapiją atvyksta grupė vienuolių. Padedami pasauliečių misionierių, perįvairias programas jie sukuria erdvę norintiems susitikti su gyvuoju Dievu. Todėl parapijų misijų esmė yra galimybė išgirsti gyvą ir veiksmingą Dievo Žodį bei patirti Bažnyčios bendrystę. Misijų tikslas – pažadinti žmonėse Dievo troškimą ir visa širdimi kreiptis į Jį. Mesjau turime nemažai patirties, kad tai įmanoma, nes misijos dėl daugybės maldų yra nepaprastai maloningas atsivertimo laikas.
Kanonų teisės kodekso 770-ame kanone taip pat raginama, kad klebonai konkrečiu laiku pagal vyskupo nurodymus organizuotų pamokslus, vadinamus dvasinėmis pratybomis arba šventosiomis misijomis. Popiežius Benediktas XVI skatino organizuoti parapijų misijas Tikėjimo metais, popiežius Pranciškus – Gailestingumo metais, netgi su galimybe pelnyti
visuotinius atlaidus dalyvaujantiems.
Kokios temos bus apmąstomos misijų metu?
Misijos yra tam tikri dvasiniai pratimai, todėl temos turi tęstinumą ir laipsniškumą. Taiesminės krikščioniško gyvenimo temos. Šeštadienį pradedame tema Dievas tavęs ieško, nes Jam kiekvienas yra svarbus. Iniciatyva krikščioniškame gyvenime priklauso Dievui ir Jo meilei. Apie tai taip pat bus kalbama ir sekmadienį. Paskui kalbėsime apie nuodėmę,
atsivertimą ir Susitaikinimo sakramentą kaip atgailos kelio kulminaciją. Pirmosiomis misijų dienomis taip pat vyksta ir specialūs susitikimai moterims, vyrams, jaunimui bei vaikams. Svarbu akcentuoti, kad krikščionybė nėra nuodėmės ir sielvarto religija, bet pirmiausiai – gyvenimo, meilės ir džiaugsmo religija. Apie tai yra kitos misijų temos: Jėzus – gyvybės
davėjas, Eucharistija, Meilė, Malda, tačiau kančios ir kryžiaus tikrovė visuomet eina kartu. Taip pat minime ir Marijos – Bažnyčios Motinos – dalyvavimą mūsų krikščioniškame gyvenime. Krikščionis – tai žmogus ant kryžiaus – taip vadinasi misijų programos pabaiga kurios metu suteikiamas specialus palaiminimas misijų kryžiumi. Visos temos turi ką pasakyti šiandieniniam žmogui. Jos bus pateiktos lankstinuke su išsamesne misijų programa.

Kam skirtos misijos?

Tikintiesiems, kuriems reikia padrąsinimo, ir žmonėms, kurie dar ieško arba netiki į Dievą, bet širdies gilumoje jaučia, kad egzistuoja meilė, gėris, prieš kuriuos nusilenkia. Jiems misijos gali padėti priartėti prie Dievo ir žengti kitą žingsnį žmonių link. Mums visiems reikia padrąsinimo, vilties, ir tai gauname iš Dievo Dvasios, kurią nuolat kviečiame per misijas. Taigi misijos skirtos visiems. Žinoma, ši turtinga programa taip pat yra ir pasiūlymas šiandienos žmonėms, kuriems sunku sustoti, pagalvoti apie svarbiausius gyvenimo klausimus: Iš kur aš esu? Kur einu? Kokia yra gyvenimo prasmė? Kas man gyvenime teikia ramybę ir džiaugsmą? Ko turėčiau atsikratyti? Ar Dievas gali man padėti? Ar galiu prie Jo prieiti? Kai žmogus pradeda galvoti apie Dievą, jis jau meldžiasi ir tai jau yra geras pasiruošimas misijoms.
Taip pat reikėtų žinoti, kad misijų metu kunigai bus pasiekiami beveik visą dieną, nesvarbu, ar Išpažinčiai, ar dvasiniam pokalbiui. Tai gali būti būdas įsižiebti kad ir nedidelei šviesai, kuri toliau mus ves gyvenime.
 

Ką jūs manote apie misijų „sėkmę“?

Turime skelbti, sėti Dievo žodį, o rezultatai yra Dievo rankose. Poveikis taip pat yra širdyse žmonių, kurie ateina, klausosi ir leidžia tam gėriui sudygti. Kai ką galima pamatyti iš karto, tačiau tikrieji vaisiai subręsta palaipsniui. Būna, kad ir po metų žmonės mums rašo, jog misijos buvo didelė palaima jų dvasiniame gyvenime – taip pat ir santuokoje, šeimoje ar parapijoje.
Kas yra redemptoristai ir kokia jų pagrindinė misija?
Esame misionierių ordinas, todėl pagrindinė mūsų charizma yra parapijų (šventosios) misijos. Švenčiausiojo Atpirkėjo kongregaciją (toks tikslus mūsų pavadinimas) 1732 m. įkūrė Šv. Alfonzas Liguoris, teisininkas ir didikas iš Neapolio. Šv. Klemensas Hofbaueris redemptoristams padėjo persikelti už Alpių. Šiuo metu ordinui priklauso daugiau nei 5000 narių visame pasaulyje. Mūsų Bratislavos-Prahos provincijoje yra apie 50 narių, o Lietuvoje tarnaujame dviese.Mūsų vienuolija vadovaujasi 130-osios psalmės eilute, kuri sako: Viešpaties yra gerumas, ir jis didžiai galingas atpirkti. Savo provincijoje turime dvi misijų komandas, kurioms labai padeda misionieriai pasauliečiai – taip galime dar vaisingiau nešti atpirkimo žinią tiems, kuriems jos labiausiai reikia. 

Tikime, kad gausus atpirkimas taip pat išsilies ir šiame mieste per misijų programą nuo 2023 m. gegužės 13 d. iki gegužės 21 d. Nuoširdžiai visus kviečiame!

 
Tėvai misionieriai redemptoristai Peteris Hertelis ir Rastislavas Dluhý
 
Misijų Elektrėnuose Motto: “Tikroji šviesa apšviečia kiekvieną žmogų”.