Spalio 1-4 d. N. Akmenėje, Ventoje ir Akmenėje dekano Olijando Jurevičiaus kvietimu su misijomis lankėsi kunigai redemptoristai ir Gailestingumo misionieriai iš Slovakijos Rastislavas Dluhý ir Peteris Hertelis kartu su misijų bendruomenės „Gyvybės medis“ nariais Šv. Benedikto Palendrių vienuolyno oblatu Petru Janšausku ir Akademinės sielovados koordinatore Kristina Dapkute.

Kelerius metus gyvenantys Lietuvoje, puikiai lietuviškai kalbantys misionieriai susitikimuose su akmeniškiais papasakojo apie savo kelionę su Dievu, pasidalino gyvenimo prasmės ieškojimu ir patirtu džiaugsmu, kai gyvenimas tampa pilnavertis.

Parapijiečių atsiliepimai apie įvykusius susitikimus puikūs

Akmenės parapijos klebonas, kan. Algis Genutis taip pasakoja apie misionierių apsilankymą savo vadovaujamoje parapijoje.

„Palaimingas akimirkas išgyvenome šių metų spalio 2 dieną, kai paminėti slovakų tautybės kunigai, beje, pakankamai gerai kalbantys lietuviškai, lankėsi Akmenės parapijoje. Šie kunigai jau kelerius metus gyvena Lietuvoje ir sėkmingai apaštalauja kartu su pasauliečiais.  Redemptoristų vienuolijos, kuriai priklauso kunigai Ratislav Dluhy ir Peter Hertel, išskirtinis bruožas  – rekolekcijų vedimas, susitikimai su visuomene ir parapijinėmis bendruomenėmis bei jose esančiose organizacijomis ir maldos būreliais.

Spalio 2 dieną, misionieriai lankėsi Akmenės socialinių paslaugų centre ir ten kalbėjosi su į susitikimą atėjusiais žmonėmis. Vakare kunigai R. Dluhy ir P. Hertelis Akmenės šv. Onos bažnyčioje klausė išpažinčių ir aukojo vakaro šventąsias Mišias. Pasibaigus šv. Mišioms kunigas P. Hertelis, susirinkusiems į pamaldas, pravedė trumpą, bet turiningą katechezę apie Vatikano II Susirinkimo dokumentų reikšmę Bažnyčios gyvenime. Kunigas išskirtinai akcentavo Dievo žodžio reikšmę katalikiškame gyvenime bei liturgijos prasmę ir grožį, kai tikintieji susirenka į pamaldas. Susirinkęs būrys tikinčiųjų įdėmiai klausėsi išsakytų minčių, kurias vienuoliai kunigai išsakė pamoksle ir katechezėje.

Pabaigoje parapijos atstovai pasveikino kunigus redemptoristus ir palinkėjo jiems sėkmės beriant tikėjimo sėklą įvairiose parapijose. Ten jie kartu su savo pasauliečių komandą susitinka ir bendrauja su žmonėmis, jiems skelbia Dievo žodį, turėdami viltį, kad jis augs ir neš vaisių jų gyvenimuose. Kunigams misionieriams, panašiai kaip ir kitose vietose, talkininkavo šv. Benedikto Palendrių vienuolyno oblatas misionierius  Petras Janšauskas ir Akademinės sielovados koordinatorė misioniere Kristina Dapkutė. Šie asmenys, nors ir būdami pasauliečiai, glaudžiai bendradarbiauja su redemptoristų vienuolijos kunigais esančiais Lietuvoje, padeda vienuoliams kunigams jų misijų veikloje.

Spalio 4 dieną kunigų vienuolių ir pasauliečių grupelė lankėsi Akmenės gimnazijoje. Čia jie susitiko su pedagogais ir organizavo dvi pamokas jaunesnių ir vyresnių klasių moksleiviams.

Parapijiečių atsiliepimai apie įvykusius susitikimus puikūs. Vienuoliai kunigai ir pasauliečiai nešė Dievo palaimą Akmenės žmonėms. Parapijinė bendruomenė jiems dėkoja už misijas mūsų parapijoje. Mes tikime, kad ši nuostabi grupė vėl sugrįš pas mus nešdama dvasios atgaivą, stiprindama mūsų tikėjimą, skleisdama Dievo palaimą ne tik Akmenės parapijoje, bet ir visame Akmenės krašte.”

Liudijo švietimo įstaigose

Misionieriai lankėsi Akmenės ir Ramučių gimnazijose, Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijoje. Jie Ramučių gimnazijoje pasidalino savo gyvenimo patirtimis ieškant Dievo artumo.

„Jautrūs asmeniniai liudijimai palietė gimnazistų širdis. Mokiniai išvydo nepakartojamas inscenizacijas, klausėsi giesmių, skambant gitaros akordams. Su svečiais buvo pakviesti susitikti lankantys tikybos ir etikos pamokas. Mokyklos bendruomenė yra be galo dėkinga už tokį nuostabų pasibuvimą kartu”, – pasakoja Ramučių gimnazijos tikybos mokytoja Jūratė Stonienė.

„Buvo labai šiltas ir malonus susitikimas su misionieriais. Nuteikė kilniems darbams, padėti aplinkiniams žmonėms. Toks jausmas, kad aplink išnyko visas blogis ir pasaulis pasipuošė šviesiomis spalvomis. Ačiū už prasmingą renginį”, – dėkojo kita mokytoja V. Ruginienė.

Jai antrina ir dar viena akmeniškė N. Gauronskytė: „Nuolat skubant, pasinėrus į kasdienybę nebėra laiko sustoti, pamąstyti. Susitikimas su misionieriais labai patiko. Tai buvo tikra, nuoširdu. Nors trumpam susimąsčiau apie tikrąją žmogaus paskirtį, gyvenimo prasmę…”

Spalio 3 dieną misionieriai lankėsi Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijoje. Per tikybos pamokas su 5-7 klasių mokiniais svečiai dalijosi liudijimais apie įvairias savo gyvenimo patirtis, pateikė tikėjimo pavyzdžių vaidindami pantomimas bei pakvietė mokinius prisijungti giedant giesmes.

Svečiai ne tik aukojo Mišias, vedė mokymus, lankė švietimo įstaigas, bet ir susitiko miesto gyventojais Naujosios Akmenės bibliotekoje bei savivaldybės tarnautojais.

„Nors mūsų savivaldybėje svečiavosi tik keletą dienų, misionieriai vis dėlto sugebėjo aplankyti gausų būrį žmonių, užmegzti glaudų ryšį su jais. Nuoširdus bendravimas, šiltas žodis ir Dievo malonė lydėjo Gailestingumo misionierių Rastislavo ir Peterio bei mūsų tautiečių Petro ir Kristinos liudijimus ir Dievo žodžio pasidalinimą. Viliuosi, kad tinkamai susiklosčius aplinkybėmis jie dar ne kartą mus aplankys ir čia praleis ilgesnį laiką”, – džiaugėsi svečiais Akmenės rajono savivaldybės vicemeras Tomas Martinaitis.

AUTORIUS JŪRATĖ VAŠKELIENĖ, Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotoja