Rudens rekolekcijos tikybos mokytojams Liškiavoje 

Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojai ir katechetai 2023 m. spalio 6/8 dienomis Liškiavoje susirinko į rekolekcijas „Ant jubiliejaus slenksčio“, kurias vedė kun. Rastislavas Dluhy, slovakų misionierius redemptoristas.

 Artėjant Vatikano II susirinkimo uždarymo jubiliejiniams metams, kunigas Dluhy pakvietė tikybos mokytojus priimti šio dokumento kvietimą atgauti misionierišką entuziazmą, pasisemti iš jo stiprybės savo mokinystei, nes tam, kad galėtum mokyti, pirmiausiai turi išmokti. O kad išmoktum, dera įsiklausyti į Dievo Žodį. O kaip aš klausau/skaitau Šventąjį Raštą? Ar taip, kad nenukristų ant žemės nė vienas Žodis, taip pat, kaip ir Eucharistiją saugome? Kiek Dievo žodžių netapo Kūnu manyje? Kaip atrodo mano gyvenime martyria (liudijimas), liturgija ir diakonija (tarnystė)? O kaip tai atrodo mano parapijoje? Šeimoje? Tai klausimai, į kuriuos šiose rekolekcijose atsakymų kvietė ieškoti kun. Rastislavas Dluhy. Mokytojams buvo svarbu prisiminti, kad pranašai taip pat pirmiausiai mokėsi ir tik po to mokė kitus. Kas yra mano mokytojas? – dar vienas svarbus klausimas, nuskambėjęs rekolekcijose. 

Susitaikinimo pamaldos, giesmė, malda, buvimas gamtoje (net ir siaučiantis, lapus ir spyglius sukantis vėjas), mąstymo valandėlės, susitikimai, pasikalbėjimai, tylėjimas, kalbėjimasis, patogumai ir nepatogumai – visa tai šį savaitgalį buvo mums Dovana. Ačiū už ją. Ačiū rekolekcijų vadovui kun. Rastislavui Dluhy už visas įžvalgas ir už naują maldą mokytojams: „Dieve, parodyk man, kur yra tie žmonės, kurie mokosi iš manęs, kad galėčiau už juos melstis“.

Vilkaviškio vyskupijos katechetikos centro metodininkė Rima Malavickienė