Advento rekolekcijos Vilniaus arkivyskupijos tikybos mokytojams

Lapkričio 24-25 dienomis, Pavilnio Gailestingumo Motinos rekolekcijų namuose vyko Vilniaus arkivyskupijos tikybos mokytojų adventinės rekolekcijos „Likite mano meilėje“. 

Rekolekcijas  vedė kun. Rastislavas Dluhy, redemtoristas iš Slovakijos , pats turėjęs tikybos mokytojo patirtį, jau penkerius metus gyvenantis  ir įvairiai tarnaujantis Lietuvoje.

Susitikimo pradžioje mokytojai ir katecheta, klausė Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo pasidalinimo apie spalio mėnesį vykusį Sinodą Romoje. 

Rekolekcijų metu susirinkusieji klausė tėvo Rastislavo konferencijų, persmelgtų asmeniniu Dievo patirties, atsivertimo būtinumo, dvasinio augimo liūdijimu, šventė Mišias, dalyvavo Adoracijoje, bendravo tarpusavyje, galėjo atlikti išpažintį.

Rekolekcijų vadovas kvietė mokytojus  pažvelgti ar jie yra laimingi, dėl to, kad yra sukurti; ar džiaugiasi savo unikalumu; ar tarnavimą Dievui priima kaip privilegiją. 

Kvietė klausti savęs, kokia yra mano didžiausia viltis dabar? Kokis mano požiūris į mokinystę? Ar augu kiekvienais metais? Ar padedu tapti šventu kitiems?

Paskutinių šv. Mišių homilijoje t. Rastislavas sakė, kad Dievo meilė, mirtis ir dangus yra trys dalykai apie kuriuos mes turėtume pagalvoti kasdien. Mūsų dvasingumas yra laukti antrojo Jėzaus atėjimo dabar, mylėti jį ir svajoti apie dangų.

Po rekolekcijų mokytojai dėkojo Dievui už sustiprintą tikėjimą, džiaugsmą ir atnaujintą viltį, kad jau čia žemėje galime gyventi šventumo viltimi.

„Tai ką tėvas Rastislavas kalbėjo, kuo dalinosi buvo aktualu kiekvienam dalyviui, tarsi Šventoji Dvasia vestų ir kalbėtų per jį.“ (iš vieno pasidalinimo).

„Kalbant apie dieviškąsias dorybes buvo svarbus medžio įvaizdis, kur tikėjimas yra šaknys, viltis – kamienas, o vaisiai – meilė.“ (iš vieno pasidalinimo).

Irene Puodžukaitė