Akademinės sielovados bendradarbiai kviečia: Gavėnia – malonės laikas dabar!

Žengiame į Gavėnią, sustojimo bei susikaupimo laiką, skirtą parengti širdims ir protams Kristaus Prisikėlimo šventei. VDU akademinės sielovados komanda kviečia į Gavėnios katechezių ciklą, sakydama: malonės laikas – dabar!

Gavėnios laiku apmąstome Kristaus kančią, Kryžiaus kelią, vedusį į Prisikėlimą. Šiomis dienoms išgyvenant ir vienijantis Ukrainos kančioje, būnant nežinomybėje dėl ateities bei mūsų ir mūsų šeimų saugumo kviečiame gręžtis į Kristų.

Gavėnia – laikas, kai savo nerimą bei sunkumus patikime Viešpačiui drauge apmąstydami Gavėnios prasmę. Ne tik apribodami save galbūt nuo saldumynų ar linksmybių, bet bandydami pažvelgti giliau, kas iš tiesų yra šis laikas. Kodėl keturiasdešimt dienų? Kodėl pradedame Pelenų trečiadieniu? Kam reikalinga malda, pasninkas, atgaila…

Kviečiame apmąstyti, kaip konkrečiai galime geriau pasirengti Prisikėlimo šventei.

Kas antrą dieną, startuojant Pelenų trečiadieniu, Kauno arkivyskupijos Youtube kanalu dienos eigoje kviesime kelias minutes stabtelėti ir apmąstyti vis skirtingą Gavėnios aspektą. Katechezėse savo įžvalgomis, liudijimais, padrąsinimais dalysis Kauno arkivyskupijos institucijų darbuotojai bei kolegos.

Pirmoji katechezė, vaizdo įrašas, sako tėvas Rastislavas Dluhý C.Ss.R.

Kauno arkivyskupijos akademinės sielovados bendradarbių informacija

I mąstymas tema „Gavėnios šerdis“>>

II mąstymas tema „Kodėl pelenai?“ >>

III mąstymas tema „Kas kelionėje svarbiausia?“>> 

IV mątymas tema „Dievas tavęs ieško“>> 

V mąstymas tema „Nepamiršk trijų dalykų“>>