www.redemptoristai.lt

Švenčiausiojo Atpirkėjo kongregacija (redemptoristai)

Day: May 25, 2023

Parapijų misijos Elektrėnuose – pokalbis

Misionierius kun. Rastislav Dluhý: Gerąją Naujieną gali skelbti visi  Gražia tikinčiųjų švente sekmadienį baigėsi Parapijų misijos Elektrėnuose – didžiausioje Kaišiadorių vyskupijos parapijoje. Iškilmingas vidurdienio pamaldas koncelebravo Kaišiadorių Vyskupas Jonas Ivanauskas, šventoriuje buvo palaimintas kryžius, kuris primins apie 2023-iaisiais Elektrėnuose vykusias […]