Su Petru

Ištikimybė mūsų charizmai pasireiškia ir bebendradarbiavimu su pasauliečiais apaštalinėje veikloje. Pasauliečiams bendradarbiams suteikiame galimybę pažinti mūsų charizmą, kartu dirbti misijose ir tarnauti parapijose.