Sausio 9–12 d. Ksavero namuose Badine vyko eilinė Švenčiausiojo Atpirkėjo kongregacijos Bratislavos-Prahos provincijos kapitula. Kapituloje buvo išrinkta nauja vadovybė, paskirtas naujas provincijolas. Taip pat aptarta ir kongregacijos misija Lietuvoje, kurią atlieka Kauno arkivyskupijoje tarnaujantys tėvai redemptoristai Rastislavas Dluhý bei Peteris Hertelis iš Slovakijos.

Į kapitulą susirenka visi nariai, davę amžinuosius įžadus, ir bendruomenės formacijos atstovai bei misionieriai pasauliečiai, prisidedantys prie vienuolijos misionieriškos veiklos. Iš 50 Bratislavos Prahos provincijos redemptoristų šioje kapituloje galėjo dalyvauti 41 narys iš 10 bendruomenių, veikiančių Slovakijoje, Čekijoje ir Lietuvoje, bei Michalovcės viceprovincijos viceprovincijolas.

Kapituloje vyko naujos vadovybės rinkimai, taip pat buvo pristatytos Bratislavos-Prahos provincijos vyresniojo, Michalovcės viceprovincijos vyresniojo, atskirų sekretoriatų ir komisijų vadovų, leidyklos „ŽODIS tarp mūsų“ direktoriaus bei visų namų vyresniųjų ataskaitos. Pastarųjų ketverių metų veiklą trumpai apžvelgė ir kapitulos svečiai: Europos konferencijos koordinatorius t. Johannesas Römeltas, Lvovo provincijos provincijolas t. Volodymyras Boreikas ir Varšuvos provincijos provincijolas t. Januszas Sokas.

Kapituloje aptariant kongregacijos misiją Lietuvoje t. Rastislavas Dluhý pristatė vienuolijos pastarųjų ketverių metų apaštalinę veiklą Kauno arkivyskupijoje ir visoje Lietuvoje bei pasidalino naujais užmojais. Vienas iš svarbiausių tarnystės prioritetų bus misijos įvairiose Lietuvos parapijose.

Sausio 11 d. Bratislavos-Prahos provincijos kapituloje buvo išrinkta nauja vadovybė. Redemptoristų provincijolo pareigas ateinančius ketverius metus eis t. Jozefas Mihokas.

T. Jozefas Mihokas gimė 1987 m. sausio 5 d. Prešove. Baigęs Sabinovo vidurinę mokyklą, 2005 m. įstojo į Švenčiausiojo Atpirkėjo kongregaciją, kur 2011 m. davė amžinuosius įžadus. 2005–2012 m. studijavo Trnavos universiteto Teologijos fakultete. 2013 m. birželio 22 d. Prešove buvo įšventintas kunigu. Nuo 2013 m. yra Banskos Bystricos-Radvanės redemptoristų bendruomenės narys, nuo 2019 m. liepos – Banskos Bystricos-Radvanės parapijos administratorius. 2016–2019 m. tarnavo tarptautiniame Lubašovos-Podolineco noviciate, o nuo 2015 m. svariai prisidėjo prie naujų brolių, besiruošiančių kunigystei, formacijos. 2019 m. sausį jis buvo išrinktas neeiliniu Bratislavos-Prahos provincijos tarybos nariu. 2016 m. Pelenų trečiadienį popiežius Pranciškus jį paskyrė gailestingumo misionieriumi.

Naujojo vienuolijos provincijolo J. Mihoko vikaru buvo išrinktas t. Františekas Boldy. Sausio 12 d. juos abu oficialiai patvirtino kongregacijos generolas t. Rogeris Gomesas. Redemptoristų kapitula taip pat rinko eilinės ir neeilinės tarybos narius. Ateinančius ketverius metus eilinės tarybos nariais bus t. Františekas Boldy ir t. Václavas Hypius, o neeilinės tarybos nariais buvo išrinkti t. Martinas Macko ir t. Tomášas Regešas.

Tėvų redemptoristų informacija