pastedGraphic.png

Prieš Kalėdas džiaugsmo ir vilties žinia Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas pasidalijo su nuteistaisiais. Gruodžio 23 d. Pravieniškių pataisos namuose, III-ame sektoriuje, jis pašventino tikrą kalėdinę dovaną čia kalintiems žmonėms – koplytėlę, kur jos iki šiol (šiame vieninteliame sektoriuje) dar nebuvo.

Ši koplytėlė išskirtinė, nes įrengta pačių nuteistųjų rankomis. Viskas joje – altorius, pulpitas, paveikslų rėmai, net klausykla – padaryta iš popieriaus nuteistojo Felikso rankomis, padedant ir kitiems. Pats Feliksas kaip tik tą dieną paliko III-ąjį sektorių ir išėjo į atvirąją koloniją. Kaip pats teigia, „gal man reikėjo čia atsidurti, kad pasikeistų gyvenimas ir kad galėčiau įrengti koplytėlę“, prie kurios baldų dirbo ne vienerius metus.

Šv. Mišioms vadovavo Arkivyskupas, koncelebravo įkalinimo įstaigų kapelionai,  tėv. Rastislav Dluhý ir tėv. Peter Hertel. Prieš mišias arkivyskupas vedė trumpą katechezę apie liturginius ženkus ir drabužius. Kai kurie kaliniai galėjo priimti šv. Komuniją, nes kapelionai prieš mišias klausė išpažinčių. Po mišių daug kalinių, kurie yra drausmės grupėje ir negalėjo dalyvauti mišiose, atliko išpažintį: kapelionai klausė išpažinčių ir po mišių, nuo 11:30 iki 15.00 val. Įspūdingą akimirką išgyveno daug nuteistųjų ir pareigūnų, kurie dalyvavo mišiose,  bet negalėjo priimti komunijos. Po mišių arkivyskupas ir kapelionai suteikė asmenišką palaiminimą nuteistiesiems, kurie prie dvasininkų atėjo po vieną. Tai buvo vilties ir tikėjimo ženklas visiems, jog Dievas iš pačios tamsiausios gyvenimo nakties gali prikelti ir labiausiai suvargusį, kalėjimų sienų atskirtą  žmogų savo šviesai.

Pirmadienį, gruodžio 20 d., kapelionai tėv. Rastislav Dluhý ir tėv. Peter Hertel kartu su Sielovados skyriaus vadove Vaida Spangelevičiūte-Kneižiene aplankė visus kalinius III-ame sektoriuje. Tėv. Rastislav susitiko su keletu nuteistųjų grupių naujoje koplyčioje, o tėv. Peter Hertel su Vaida Spangelevičiūte-Kneižiene kalėdaičiais apdalino visus, sėdinčius kamerose, kuriems vaikščiojimas kalėjime ribotas. Tai buvo galimybė pasveikinti visus artėjančių Kalėdų proga bei paskelbti Gerąją Naujieną. Prieš dvejus metus su kapelionais visus kalinius lankė Renata Dubauskienė. 

Prie kalėdinio džiaugsmo prisidėjo ir Caritas, kuris kalėjimui padovanojo eglutę, o viena dosni šeima nupirko kalėdinių žaisliukų ir finansiškai padėjo sutvarkyti mašiną, kuri turėjo techninių problemų būtent gruodžio 23. d., kai reikėjo važiuoti į Pravieniškes. 

pastedGraphic_1.png